MEVZUAT

 

Mali Mevzuat Arşivi >> Mali Konular >> Vergi >> Diğer Vergi Kanunları


05.09.2018 Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 62)


Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının
YenidenBelirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 62)
 
(5 Eylül 2018 tarih ve 30526 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.)