MEVZUAT

 

Mali Mevzuat Arşivi >> Mali Konular >> Vergi >> Katma Değer Vergisi Kanunu


24.09.2018 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 132)


4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların
Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 132)
 
(24 Eylül 2018 tari,h ve 30545 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.)