MEVZUAT

 

Mali Mevzuat Arşivi >> Mali Konular >> Vergi >> Katma Değer Vergisi Kanunu


19.12.2018 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 475)


Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının
Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 475)
 
(19 Aralık 2018 tarih ve 30630 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.)