MEVZUAT

 

Mali Mevzuat Arşivi >> Mali Konular >> Vergi >> Katma Değer Vergisi Kanunu


31.12.2018 Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 5)


Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 5)
 
(31 Aralık 2018 tarih ve 30642 (3. mükerrer)
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
 
––  Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 5)