MEVZUAT

 

Mali Mevzuat Arşivi >> Mali Konular >> Vergi >> Katma Değer Vergisi Kanunu


31.12.2018 Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 17)


 
(31 Aralık 2018 tarih ve 30642 (3. mükerrer)
 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.