MEVZUAT

 

Mali Mevzuat Arşivi >> Mali Konular >> Vergi >> Katma Değer Vergisi Kanunu


31.12.2018 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 22)


 
(31 Aralık 2018 tarih ve 30642 (3. mükerrer)
 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.