MEVZUAT

 

Mali Mevzuat Arşivi >> Mali Konular >> Vergi >> Diğer Vergi Kanunları


31.12.2018 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 63)


 
(31 Aralık 2018 tarih ve 30642 (3. mükerrer)
 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.