MEVZUAT

 

Mali Mevzuat Arşivi >> Mali Konular >> Vergi >> Vergi Usul Kanunu


31.12.2018 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 504)


 
(31 Aralık 2018 tarih ve 30642 (3. mükerrer)
 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.