MEVZUAT

 

Mali Mevzuat Arşivi >> Mali Konular >> Vergi >> Katma Değer Vergisi Kanunu


31.12.2018 Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarları ile Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 536)


Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarları ile Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının
Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 536)
 
 (31 Aralık 2018 tarih ve 30642 (4. mükerrer)
 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.