MEVZUAT

 

Mali Mevzuat Arşivi >> Mali Konular >> Vergi >> Katma Değer Vergisi Kanunu


31.12.2018 Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 540)


Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranlarının
Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 540)
 
(31 Aralık 2018 tarih ve 30642 (4. mükerrer)
 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.