MEVZUAT

 

Mali Mevzuat Arşivi >> Mali Konular >> Vergi >> Diğer Vergi Kanunları


31.12.2018 Tahsilat Genel Tebliği Seri:B Sıra No:11


Tahsilat Genel Tebliği Seri:B Sıra No:11
 
(31 Aralık 2018 tarih ve 30642 (4. mükerrer)
 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.