MEVZUAT

 

Mali Mevzuat Arşivi >> Mali Konular >> Vergi >> Diğer Vergi Kanunları


02.01.2019 Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Tespiti Hakkında Tebliğ


Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere
İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Tespiti Hakkında Tebliğ
 
(2 Ocak 2019 tarih ve 30643 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.)