MEVZUAT

 

Mali Mevzuat Arşivi >> Mali Konular >> Vergi >> Diğer Vergi Kanunları


31.12.2018 31/10/2018 Tarihli ve 287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 541)


31/10/2018 Tarihli ve 287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararda
Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 541)
 
(31 Aralık 2018 tarih ve 30642 (4. Mükerrer)
Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.)