MEVZUAT

 

Mali Mevzuat Arşivi >> Mali Konular >> Vergi >> Diğer Vergi Kanunları


06.02.2019 Mübaşir Kadro Unvanının 14/7/1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının Genel İdare Hizmetleri Sınıfı Başlıklı (I) Numaralı Bendi Kapsamına Alınması Hakkında Karar (Karar: 2019/50)


Mübaşir Kadro Unvanının 14/7/1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun
36 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının Genel İdare Hizmetleri Sınıfı Başlıklı (I) Numaralı Bendi
Kapsamına Alınması Hakkında Karar (Karar: 2019/50)
 
(6 Şubat 2019 tarih ve 30678 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.)