MEVZUAT

 

Mali Mevzuat Arşivi >> Mali Konular >> Vergi >> Diğer Vergi Kanunları


16.03.2019 Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2019 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ


Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin
2019 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ
 
 (16 Mart 2019 tarih ve 30716 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.)