MEVZUAT

 

Mali Mevzuat Arşivi >> Mali Konular >> Vergi >> Diğer Vergi Kanunları


21.03.2019 Bazı Bakanlar Kurulu Kararları ile Cumhurbaşkanı Kararlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 843)


Bazı Bakanlar Kurulu Kararları ile Cumhurbaşkanı Kararlarında Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 843)
 
(21 Mart 2019 tarih ve 30721 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.)