MEVZUAT

 

Mali Mevzuat Arşivi >> Mali Konular >> Vergi >> Vergi Usul Kanunu


29.03.2019 VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/115


T.C.
HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
 
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/115
 
Konusu: 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken bazı vergi beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması
Tarihi : 29/03/2019
Sayısı  : VUK-115 / 2019-5
 
1. Giriş: 
Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken bazı vergi beyannamelerinin verilme sürelerinin yeni bir belirleme yapılıncaya kadar uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır. 
2. Bazı vergi beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması: 
Bakanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda ve yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla zaman zaman beyanname verme sürelerinin son günü ödeme süresinin sonuna kadar uzatılmaktadır. Mükelleflerin ve meslek mensuplarının beyanname verme sürelerinin uzatılmasına ilişkin taleplerinin karşılanması amacıyla bazı vergi beyannamelerinin verilme süreleri uzatılmıştır. 
Buna göre 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken Muhtasar (Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi, Kurumlar Vergisi Kanununun 15 ve 30 uncu maddesi kapsamında verilenler ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dahil), Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi, Kurumlar Vergisi, Yıllık Gelir Vergisi ve Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri tek seferde ödenen vergilerde ödeme süresinin, taksitle ödenen vergilerde ise ilk taksit ödeme süresinin son günü bitimine kadar uzatılmıştır. 
Yeni oluşan durumda beyanname türleri itibarıyla beyanname verme ve ödeme süreleri aşağıdaki gibi olacaktır.
 
Beyanname Türü
Beyanname verilme zamanı
Ödeme zamanı
Muhtasar
Takip eden ayın 26’sı
Takip eden ayın 26’sı
Damga Vergisi
Takip eden ayın 26’sı
Takip eden ayın 26’sı
Katma Değer Vergisi
Takip eden ayın 26’sı
Takip eden ayın 26’sı
Yıllık Gelir Vergisi (Basit Usul)
Şubat Ayının son günü
Şubat Ayının son günü
Yıllık Gelir Vergisi
Mart Ayının son günü
Mart Ayının son günü
Kurumlar Vergisi
Nisan Ayının son günü
Nisan Ayının son günü
Geçici Vergi 1. Dönem
17 Mayıs
17 Mayıs
Geçici Vergi 2. Dönem
17 Ağustos
17 Ağustos
Geçici Vergi 3. Dönem
17 Kasım
17 Kasım
Geçici Vergi 4. Dönem
17 Şubat
17 Şubat
 
Öte yandan, kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen mükelleflerin beyanname verme sürelerinin de yukarıdaki esaslar dahilinde ödeme süresinin son gününe kadar uzayacağı tabidir.
 Duyurulur.
Bekir BAYRAKDAR
Gelir İdaresi Başkanı V.