MEVZUAT

 

Mali Mevzuat Arşivi >> Mali Konular >> Vergi >> Diğer Vergi Kanunları


12.12.2019 Ticaret Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 1819)


 
(12 Aralık 2019 tarih ve 30976 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.)