MEVZUAT

 

Mali Mevzuat Arşivi >> Mali Konular >> Vergi >> Katma Değer Vergisi Kanunu


27.12.2019 Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7)


Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7)
 
(27 Aralık 2019 tarih ve 30991 (2. mükerrer)
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.)