MEVZUAT

 

Mali Mevzuat Arşivi >> Mali Konular >> Vergi >> Diğer Vergi Kanunları


27.12.2019 Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 18)


Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 18)
 
(27 Aralık 2019 tarih ve 30991 (2. mükerrer)
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.)