MEVZUAT

 

Mali Mevzuat Arşivi >> Mali Konular >> Vergi >> Katma Değer Vergisi Kanunu


27.12.2019 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 29)


Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 29)
 
(27 Aralık 2019 tarih ve 30991 (2. mükerrer)
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.)