MEVZUAT

 

Mali Mevzuat Arşivi >> Mali Konular >> Vergi >> Diğer Vergi Kanunları


27.12.2019 Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 52)


Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 52)
 
(27 Aralık 2019 tarih ve 30991 (2. mükerrer)
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.)