MEVZUAT

 

Mali Mevzuat Arşivi >> Mali Konular >> Vergi >> Gelir Vergisi


27.12.2019 Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 310)


Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 310)
 
(27 Aralık 2019 tarih ve 30991 (2. mükerrer)
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.)