MEVZUAT

 

Mali Mevzuat Arşivi >> Mali Konular >> Vergi >> Diğer Vergi Kanunları


30.12.2019 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere % 1,6 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1947)


6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında
Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere % 1,6 Olarak
Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1947)
 
(30 Aralık 2019 tarih ve 30994 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.)