MEVZUAT

 

Mali Mevzuat Arşivi >> Mali Konular >> Vergi >> Diğer Vergi Kanunları


31.12.2019 Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 64) Değerli Kağıtlar


Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 64) Değerli Kağıtlar
 
(31 Aralık 2019 tarih ve 30995 (4. Mükerrer)
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.)