MEVZUAT

 

Mali Mevzuat Arşivi >> Mali Konular >> Vergi >> Diğer Vergi Kanunları


31.12.2019 2020 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi


2020 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve
Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi
 
(31 Aralık 2019 tarih ve 30995 (4. Mükerrer)
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.)