MEVZUAT

 

Mali Mevzuat Arşivi >> Mali Konular >> Vergi >> Katma Değer Vergisi Kanunu


02.01.2020 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1994)


Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin
Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1994)
 
(2 Ocak 2020 tarih ve 30996 (1. Mükerrer)
Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.)