MEVZUAT

 

Mali Mevzuat Arşivi >> Mali Konular >> Vergi >> Vergi Usul Kanunu


27.01.2020 VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/123


T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
 
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/123
 
Konusu:  Kırşehir, Amasya, Çankırı ve Bartın illerindeki mükellefler tarafından 27 Ocak 2020 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süresi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süresinin uzatılması
Tarihi: 27/01/2020
Sayısı: VUK-123/2020-2
 
1. Giriş:
Bakanlığımıza iletilen talepler nedeniyle 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak Kırşehir, Amasya, Çankırı ve Bartın illerindeki mükellefler tarafından 27 Ocak 2020 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süresi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
2. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması:
Kırşehir, Amasya, Çankırı ve Bartın illerindeki mükellefler tarafından 27 Ocak 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Ocak 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.
Duyurulur.
Bekir BAYRAKDAR
Gelir İdaresi Başkan V.