MEVZUAT

 

Mali Mevzuat Arşivi >> Mali Konular >> Vergi >> Diğer Vergi Kanunları


07.02.2020 Emlak Vergisi Kanunu Sirküleri/3


T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
 
Emlak Vergisi Kanunu Sirküleri/3
 
Konusu: Değerli Konut Vergisi beyannamesinin verilme süresi ile bu beyanname üzerine tahakkuk eden verginin ödeme süresinin uzatılması.
Tarihi: 7/2/2020
Sayısı: EVK-3 / 2020-1
İlgili olduğu maddeler: 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu Madde 47 ve 49
 
1. Giriş
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 49 uncu maddesindeki yetkiye dayanılarak, söz konusu Kanunun 47 nci maddesine göre verilmesi gereken Değerli Konut Vergisi beyannamesinin verilme ve bu beyanname üzerine tahakkuk eden verginin ödeme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
2. Değerli Konut Vergisi Beyannamesinin Verilme ve Ödeme Süresinin Uzatılması
20 Şubat 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020 takvim yılına ait Değerli Konut Vergisi beyannamesinin verilme süresi 20 Mart 2020 Cuma günü sonuna kadar, bu beyanname üzerine tahakkuk eden verginin 1 inci taksitinin ödeme süresi ise 31 Mart 2020 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.
Duyurulur.
Bekir BAYRAKDAR
Gelir İdaresi Başkanı