MEVZUAT

 

Mali Mevzuat Arşivi >> Mali Konular >> Vergi >> Kurumlar Vergisi


25.02.2020 Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2151)


Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararda
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2151)
 
(25 Şubat 2020 tarih ve 31050 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.)