MEVZUAT

 

Mali Mevzuat Arşivi >> Mali Konular >> Vergi >> Vergi Usul Kanunu


28.02.2020 VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/124


T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
 
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/124
 
Konusu: Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden payların ödeme sürelerinin uzatılması.
Tarihi: 28/02/2020
Sayısı: VUK-124/ 2020-3
 
1. Giriş:
Bakanlığımıza iletilen talepler nedeniyle, 2872 sayılı Çevre Kanununun ek 11 inci maddesinde yer alan yetkiye dayanılarak;  Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin verilme süresi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden payların ödeme süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
2. Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süresinin Uzatılması:
2 Mart 2020 günü sonuna kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin verilme süresi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden payların ödeme süresi 30 Mart 2020 Pazartesi günü sonuna (29 Mart tarihinin Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle) kadar uzatılmıştır.
Duyurulur.
Bekir BAYRAKDAR
Gelir İdaresi Başkanı