MEVZUAT

 

Mali Mevzuat Arşivi >> Mali Konular >> Vergi >> Diğer Vergi Kanunları


17.05.2020 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ


6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
 
(17 Mayıs 2020 tarih ve 31130 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.)