MEVZUAT

 

Mali Mevzuat Arşivi >> Mali Konular >> Vergi >> Gelir Vergisi


24.05.2020 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2569)


193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde
Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2569)
 
(24 Mayıs 2020 tarih ve 31136 sayıl Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.)