MEVZUAT

 

Mali Mevzuat Arşivi >> Mali Konular >> Vergi >> Gelir Vergisi


03.06.2020 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2604)


193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan
Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2604)
 
(3 Haziran 2020 tarih ve 31144 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.)