MEVZUAT

 

Mali Mevzuat Arşivi >> Mali Konular >> Vergi >> Katma Değer Vergisi Kanunu


30.08.2020 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2913)


Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin
Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2913)
 
(30 Ağustos 2020 tarih ve 31229 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.)