MEVZUAT

 

Mali Mevzuat Arşivi >> Mali Konular >> Vergi >> Katma Değer Vergisi Kanunu


30.04.2021 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3931)


Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin
Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3931)
 
(30 Nisan 2021 tarih ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.)