MEVZUAT

 

Mali Mevzuat Arşivi >> Mali Konular >> Vergi >> Gelir Vergisi


30.04.2021 Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 314)


Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 314)
 
(30 Nisan 2021 tarih ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.)