MEVZUAT

 

Mali Mevzuat Arşivi >> Mali Konular >> Vergi >> Katma Değer Vergisi Kanunu


22.06.2021 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4105)


Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma DeğerVergisi Oranlarının Tespitine
İlişkinKararda Değişiklik Yapılmasına DairKarar (KararSayısı: 4105)
 
(22 Haziran 2021 tarih ve 31519 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.)