MEVZUAT

 

Mali Mevzuat Arşivi >> Mali Konular >> Vergi >> Diğer Vergi Kanunları


02.09.2021 PROJE VE KONTROLLUK İŞLERİNDE UYGULANACAK FİYAT ARTIŞ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ


TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: PROJE VE KONTROLLUK İŞLERİNDE UYGULANACAK FİYAT ARTIŞ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ Fiyat artış oranları MADDE 1 – (1) 28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esasların 4 üncü maddesinin (4.5) numaralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet Memuru olarak Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Dairesi Başkanının bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları 1/7/2021 tarihinden itibaren, proje ve kontrolluk işlerinde uygulanmak üzere; 2001 1. dönemi (1 Ocak - 14 Nisan) sözleşmeleri için 22,224 2001 2. dönemi (15 Nisan - 14 Mayıs) sözleşmeleri için 21,735 2001 3. dönemi (15 Mayıs - 14 Haziran) sözleşmeleri için 19,541 2001 4. dönemi (15 Haziran - 30 Haziran) sözleşmeleri için 18,761 2001 5. dönemi (1 Temmuz - 14 Eylül) sözleşmeleri için 17,992 2001 6. dönemi (15 Eylül - 14 Ekim) sözleşmeleri için 17,096 2001 7. dönemi (15 Ekim - 14 Kasım) sözleşmeleri için 16,240 2001 8. dönemi (15 Kasım - 14 Aralık) sözleşmeleri için 15,304 2001 9. dönemi (15 Aralık - 31 Aralık) sözleşmeleri için 14,613 2002 1. dönemi (1 Ocak - 14 Ocak) sözleşmeleri için 13,389 2002 2. dönemi (15 Ocak - 14 Mayıs) sözleşmeleri için 10,867 2002 3. dönemi (15 Mayıs - 14 Temmuz) sözleşmeleri için 10,462 2002 4. dönemi (15 Temmuz - 30 Eylül) sözleşmeleri için 9,853 2002 5. dönemi (1 Ekim - 31 Aralık) sözleşmeleri için 9,566 2003 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 8,752 2003 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 8,628 2004 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 8,059 2004 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 7,769 2005 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 7,493 2005 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 7,004 2006 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 6,836 2006 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 6,552 2007 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 6,270 2007 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 6,067 2008 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 5,902 2008 2. dönemi (1 Temmuz - 14 Ağustos) sözleşmeleri için 5,536 2008 3. dönemi (15 Ağustos - 31 Aralık) sözleşmeleri için 5,250 2009 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 5,090 2009 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 4,843 2010 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 4,683 2010 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 4,515 2011 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 4,238 2011 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 4,066 2012 1. dönemi (1 Ocak - 14 Ocak ) sözleşmeleri için 3,804 2012 2. dönemi (15 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 2,522 2012 3. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 2,514 2013 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 2,352 2013 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 2,343 2014 1. dönemi (1 Ocak - 31 Aralık) sözleşmeleri için 2,204 2015 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 2,137 2015 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 2,101 2016 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,907 2016 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,893 2017 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,763 2017 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,764 2018 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,559 2018 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,537 2019 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,295 2019 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,319 2020 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,157 2020 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,146 2021 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,020 2021 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,000 olarak tespit edilmiştir. 1980 – 2000 yılları fiyat artış oranları MADDE 2 – (1) 1980 – 2000 yılları arasındaki dönemlerin fiyat artış oranları 7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğdeki o dönem için yer almış olan oranların 1 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan tabloda 2013 yılının 2. dönemine karşılık gelen katsayı (2,343) ile çarpılması suretiyle bulunur. Yürürlükten kaldırılan tebliğ MADDE 3 – (1) 11/2/2021 tarihli ve 31392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/7/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.