MEVZUAT

 

Sosyal Sigortalar Mevzuat Arşivi >> Sosyal Güvenlik Konuları >> Diğer Sosyal Güvenlik Konuları


18.06.2010 E-Borcu Yoktur Aktivasyonları


   Sayı     :     B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-034-7832268                                 18.05.2010
   Konu  :     E-Borcu Yoktur Aktivasyonları
SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE
……………
Kurumumuz hizmetlerinin daha etkin ve hızlı yürütülebilmesi bakımından, işverenlerimizin borcu yoktur yazılarını alabilmeleri konusunda yürütülen hizmetlere ilişkin aşağıdaki şekilde işlem yapılması gerekmektedir.
Kurumumuzdan borcu yoktur yazısı talebinde bulunan işverenlerin, e-Borcu Yoktur aktivasyonlarını yaptırmaları halinde internet ortamında bu yazılarını alabilme imkanları bulunmaktadır. İşverenlerimizin e-Borcu Yoktur aktivasyonlarını yaptırmaları bu işlemlerini kolaylıkla sonuçlandırabilmelerini sağlamaktadır.
Diğer taraftan, Kamu İhale Kurumu tarafından düzenlenen ve 24/4/2010 tarihli 27209 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (e) Bendine Göre Yapılacak Alımlarda Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca, Kamu İhale Kurumunca, Elektronik Kamu Alımları Platformu’nun (EKAP) devreye alınmasıyla birlikte Kurumla işbirliği yapmış olan ilgili kurum ve kuruluşların sistemlerinden sorgulama yapılarak elde edilebilen katılım ve yeterlik koşullarına ilişkin bilgiler için kağıt belge sunma uygulamasına son verilecektir.
Bu kapsamda, Kurumumuz ile Kamu İhale Kurumu arasında işbirliği protokolü yapılmış olup, bu işbirliği kapsamında kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu sorgulaması, sağlanan web servis aracılığıyla gerçek kişi istekliler için TC kimlik numarası, tüzel kişi istekliler için ise vergi kimlik numarası kullanılarak idarelerce EKAP üzerinden yapılacaktır.
Ancak, bunun için ihalelere katılacak gerçek ve tüzel kişi işverenlerin Kurumumuzdan e-Borcu Yoktur aktivasyonunu yaptırmaları gerekmektedir. İhalelere katılacak işverenlerin ivedilikle aktivasyon yaptırmaları EKAP devreye alındıktan sonra bu konuda aksaklık yaşanmaması açısından zorunlu olduğu Kamu İhale Kurumunca da duyurulmuş bulunmaktadır.
İhalelere katılan işverenler başta olmak üzere işverenlerimizin e-Borcu Yoktur aktivasyonlarını yaptırmalarının sağlanması konusunda gerekli duyuruların ve çalışmaların yapılması Kurumumuzun borcu yoktur yazılarının verilmesiyle ilgili hizmetlerini iyileştireceği gibi Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimizin/Sosyal Güvenlik Merkezlerimizin bu yöndeki işlem hacmini de azaltacaktır.
İlk defa tescil edilen işyerleri işyeri tescilleri sırasında, diğer işverenlerden e-Borcu Yoktur aktivasyonu yaptırmamış olanların da ünitelerimizdeki işlemleri sırasında veya ilgili TURMOB odaları ile iletişim halinde aktivasyonlarını yaptırmaları konusunda gerekli duyuru ve yönlendirmelerin yapılması gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.
                                                                                                                              İbrahim ULAŞ
                                                                                                                              Kurum Başkanı a.
                                                                                                                              Genel Müdür