MEVZUAT ARAMA


Mali Mevzuat Arşivi (2026)
1. Mali Konular (1854)
1.1. Vergi (1854)
2. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK (41)
2.2. SPK (0)
2.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları (25)
3. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları (16)
3.1. Mukteza (0)
4. Sosyal Güvenlik Konuları (7)
4.1. SSK Kanunu (0)
4.2. Bağ-Kur Kanunu (0)
5. İş Hukuku Konuları (24)
6. Diğer Mevzuat (84)


 

MEVZUAT ARŞİVİ >> Mali Mevzuat Ar��ivi

Mali Konular >> Vergi >> Katma De��er Vergisi Kanunu

 

30.07.2021 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarını ...
15.07.2021 Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeni ...
25.06.2021 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesinin ...
22.06.2021 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oran ...
03.06.2021 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAP ...
02.06.2021 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarını ...
27.05.2021 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (III) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİ ...
20.05.2021 Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yen ...
30.04.2021 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarını ...
16.02.2021 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAP ...
05.02.2021 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAP ...
02.02.2021 Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranları Hakkı ...
30.01.2021 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarını ...
30.01.2021 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu Maddesinin Bir ...
29.12.2020 Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 19) ...
29.12.2020 Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğ ...
28.12.2020 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yap ...
25.12.2020 Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Ye ...
23.12.2020 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarını ...
30.08.2020 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarını ...
30.08.2020 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı L ...
13.05.2020 Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları Hakk ...
08.05.2020 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAP ...
31.03.2020 KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/68 ...
26.03.2020 Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarl ...
22.03.2020 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarını ...
03.03.2020 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ ...
03.03.2020 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAP ...
29.02.2020 Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Y ...
14.02.2020 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Ya ...
29.01.2020 Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Y ...
02.01.2020 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarını ...
31.12.2019 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesinin ...
30.12.2019 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 37 nci Madd ...
27.12.2019 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Ya ...
27.12.2019 Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğ ...
08.11.2019 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAP ...
15.10.2019 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAP ...
02.10.2019 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarını ...
16.09.2019 Polipropilen Üretim Tesislerindeki Propilen Üretiminde Kulla ...
15.08.2019 Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Hakkındaki Kar ...
10.08.2019 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞ ...
15.06.2019 14/5/2018 Tarihli ve 2018/11750 Sayılı Bakanlar Kurulu Karar ...
01.05.2019 Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılması ve Ba ...
12.04.2019 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ ...
28.03.2019 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAP ...
23.03.2019 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAP ...
22.03.2019 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarını ...
28.02.2019 İhraç Edilen Kara Taşıtlarında Kullanılmış İlk Dolum Yağları ...
20.02.2019 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAP ...
15.02.2019 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAP ...
07.02.2019 Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulü Uygulanacak Sektör ve Ve ...
25.01.2019 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ ...
05.01.2019 Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarl ...
31.12.2018 Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Y ...
31.12.2018 Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarları ile Özel Tüket ...
31.12.2018 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yap ...
31.12.2018 Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 17) ...
31.12.2018 Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğ ...
28.12.2018 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ ...
19.12.2018 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarını ...
10.10.2018 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAP ...
24.09.2018 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı L ...
06.09.2018 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: C SIRA NO: 3) ...
06.09.2018 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAP ...
06.07.2018 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAP ...
05.07.2018 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞ ...
05.07.2018 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (III) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİ ...
30.06.2018 Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlar ...
05.06.2018 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAP ...
17.05.2018 Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Bel ...
12.05.2018 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞ ...
09.05.2018 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarını ...
07.04.2018 Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği ...
06.04.2018 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU VE BAZI KANUNLAR İLE 178 SAYILI K ...
03.04.2018 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ/23 ...
27.03.2018 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I), (II) ve ...
15.02.2018 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ ...
03.02.2018 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarını ...
31.01.2018 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAP ...
31.12.2017 ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 16) ...
31.12.2017 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAP ...
27.12.2017 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞ ...
27.12.2017 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞ ...
05.12.2017 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAP ...
27.09.2017 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAP ...
28.07.2017 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarını ...
28.07.2017 İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim ...
30.06.2017 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesinin ...
24.06.2017 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ ...
22.06.2017 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAP ...
05.05.2017 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAP ...
29.04.2017 31/1/2017 Tarihli ve 2017/9759 Sayılı Kararnamenin Eki Karar ...
15.02.2017 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAP ...
03.02.2017 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAP ...
03.02.2017 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Ye ...
27.12.2016 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAP ...
13.12.2016 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAP ...
23.11.2016 VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/87 ...
13.10.2016 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞ ...
04.10.2016 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAP ...
08.09.2016 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarını ...
21.05.2016 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAP ...
05.05.2016 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarını ...
04.05.2016 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞ ...
05.04.2016 ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) ...
11.02.2016 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAP ...
25.12.2015 ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 12) ...
25.12.2015 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAP ...
20.08.2015 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞ ...
08.08.2015 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (III) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİ ...
27.06.2015 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAP ...
18.04.2015 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞ ...
05.03.2015 Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğ ...
31.01.2015 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarını ...
30.12.2014 ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 11) ...
30.12.2014 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAP ...
03.12.2014 KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/67 ...
19.11.2014 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ/22 ...
26.10.2014 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 36) ...
16.10.2014 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAP ...
24.07.2014 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO:1’DE DEĞİŞİ ...
10.06.2014 KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/66 ...
26.04.2014 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ 10.BÖLÜM ...
26.04.2014 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ 9.BÖLÜM ...
26.04.2014 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ 8.BÖLÜM ...
26.04.2014 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ 7.BÖLÜM ...
26.04.2014 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ 6.BÖLÜM ...
26.04.2014 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ 5.BÖLÜM ...
26.04.2014 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ 4.BÖLÜM ...
26.04.2014 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ 3.BÖLÜM ...
26.04.2014 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ 2.BÖLÜM ...
26.04.2014 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ 1.BÖLÜM ...
18.03.2014 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 25’DE DEĞİ ...
18.03.2014 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 18’DE DEĞİ ...
18.03.2014 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 6’DA DEĞİŞ ...
18.03.2014 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 1’DE DEĞİŞ ...
30.12.2013 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 123) ...
30.12.2013 DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2013/1) ...
20.07.2013 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 26) ...
27.03.2013 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ / 19 ...
26.02.2013 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 122) ...
24.02.2013 MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARINI ...
31.01.2013 ELEKTRİK PİYASASI KANUNU İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA ...
04.01.2013 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ / 18 ...
31.12.2012 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 121) ...
19.10.2012 KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/65 ...
11.10.2012 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 25) ...
09.10.2012 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Li ...
22.09.2012 Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarla ...
12.09.2012 MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARINI ...
18.08.2012 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 120) ...
14.08.2012 KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/64 ...
05.08.2012 İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE İADE EDİLECEK VERGİNİN HESAB ...
23.06.2012 Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 119) ...
21.06.2012 KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/63 ...
06.06.2012 KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR ...
16.05.2012 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 118) ...
14.04.2012 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) ...
04.04.2012 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN Y ...
24.03.2012 MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARINI ...
06.03.2012 KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/61 ...
27.01.2012 MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARINI ...
19.01.2012 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 116) ...
05.01.2012 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ/16 ...
27.12.2011 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarını ...
28.11.2011 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ/15 ...
01.11.2011 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 22) ...
17.10.2011 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ/14 ...
08.08.2011 KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/60 ...
28.04.2011 MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARINI ...
22.04.2011 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 115) ...
10.03.2011 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI ...
29.12.2010 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO:114 ...
29.12.2010 ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 7) ...
27.07.2010 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ/13 ...
09.07.2010 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 19) ...
23.06.2010 KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/59 ...
23.06.2010 KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/58 ...
23.06.2010 KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/57 ...
07.05.2010 KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/56 ...
30.04.2010 KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 55 ...
29.04.2010 KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 54 ...
08.03.2010 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ/11 ...
06.03.2010 Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 18) ...
05.03.2010 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ/10 ...
19.02.2010 Elektronik Ortamda Gönderilecek KDV İade Listeleri Hakkında ...
28.01.2010 KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/53 ...
29.12.2009 ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 6) ...
05.12.2009 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 113 ...
06.10.2009 KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 52 ...
18.09.2009 2009 yılı Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yapılan değişiklikle ...
22.08.2009 BAZI MALLARA UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ VE ÖZEL TÜKETİM ...
16.06.2009 Bazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Vergisi ile Özel Tüketi ...
29.03.2009 Bazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tes ...
12.02.2009 Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 112) ...
23.12.2008 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 111) ...
17.12.2008 KATMA DEĞER VERGİSİ İÇ GENELGESİ - SIRA NO: 2008/3 (KDV İade ...
19.11.2008 2009 yılı Mart ayında İstanbul'da yapılacak Beşinci Dünya Su ...
04.11.2008 Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 16) ...
30.10.2008 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 15) ...
22.07.2008 Kredi Kartı Satış (POS) Cihazı ile Yapılan Satışlar ve KDV B ...
19.07.2008 İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilecek Verginin Hesab ...
19.07.2008 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarını ...
11.07.2008 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 110) ...
10.04.2008 Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ...
06.04.2008 MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARINI ...
26.02.2008 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 108 ...
08.02.2008 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarını ...
30.12.2007 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarını ...
24.12.2007 107 Seri No.lu KDV Genel Tebliğ Taslağı 24.12.2007 Tarihi İt ...
24.12.2007 Kasım 2007 Dönemine Ait KDV Beyannamelerinin Verilme Süresin ...
05.09.2007 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI (Seri No:107) ...
28.08.2007 İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde ÖTV ve KDV İs ...
28.07.2007 Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 106) ...
06.07.2007 Tarih 06/07/2007 Sayı KDVK-49/2007- 5 Kapsam T.C. MALİYE BAK ...
06.07.2007 Katma Değer Vergisi Sirküler/48 Tarih 06/07/2007 Sayı KDVK- ...
30.06.2007 Katma Değer Vergisi Genel Tebliği(Seri No:105) ...
09.06.2007 KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARINA İLİŞKİN SİRKÜLER TASLAĞI ...
30.05.2007 Mal Ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarını ...
01.05.2007 Katma Değer Vergisi Genel Tebliği(Seri No: 104) ...
21.03.2007 Katma Değer Vergisi Sirküleri / 47 ...
13.03.2007 Katma Değer Vergisi Sirküleri/46 ...
06.02.2007 Katma Değer Vergisi Sirküleri/45 ...
26.12.2006 Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 103) ...
20.12.2006 Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No:102) ...
20.11.2006 Katma Değer Vergisi Sirküleri/44 ...
15.11.2006 101 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ ...
17.10.2006 101 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI ...
17.10.2006 Katma Değer Vergisi Sirküleri/43 (Eylül Ayı İçinde Verilmesi ...
14.09.2006 Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 100) ...
16.08.2006 KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/42 (Temmuz 2006 vergilendirme ...
11.07.2006 Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Seri No: 99 ...
08.07.2006 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarını ...
19.04.2006 Katma Değer Vergisi Sirküleri /40 (Nisan ayı içinde verilmes ...
17.03.2006 Katma Değer Vergisi Sirküleri/39 ( 8 Mart 2006 tarihli Resmi ...
17.03.2006 Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Seri No: 98 ...
14.03.2006 Katma Değer Vergisi Sirküleri/38 (Konut yapı kooperatiflerin ...
08.03.2006 Mal Ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarını ...
07.02.2006 Katma Değer Vergisi Sirküleri / 37 (Ocak 2006 vergilendirme ...