MEVZUAT ARAMA


Mali Mevzuat Arşivi (2026)
1. Mali Konular (1854)
1.1. Vergi (1854)
2. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK (41)
2.2. SPK (0)
2.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları (25)
3. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları (16)
3.1. Mukteza (0)
4. Sosyal Güvenlik Konuları (7)
4.1. SSK Kanunu (0)
4.2. Bağ-Kur Kanunu (0)
5. İş Hukuku Konuları (24)
6. Diğer Mevzuat (84)


 

MEVZUAT ARŞİVİ >> Mali Mevzuat Ar��ivi

Mali Konular >> Vergi >> Di��er Vergi Kanunlar��

 

31.12.2021 BİLGİLENDİRME ...
02.09.2021 PROJE VE KONTROLLUK İŞLERİNDE UYGULANACAK FİYAT ARTIŞ ORANL ...
02.09.2021 PROJE VE KONTROLLUK İŞLERİNDE UYGULANACAK FİYAT ARTIŞ ORANL ...
27.08.2021 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Ba ...
20.08.2021 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YA ...
29.07.2021 HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 88) ...
28.07.2021 TURİZMİ TEŞVİK KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMA ...
28.07.2021 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPIL ...
14.07.2021 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci Maddesinde ...
14.07.2021 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMA ...
01.07.2021 Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişikli ...
30.06.2021 ASKERÎ CEZA KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA ...
23.06.2021 YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA ...
21.06.2021 7326 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YA ...
20.06.2021 Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebl ...
20.06.2021 İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Ya ...
20.06.2021 Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Ya ...
20.06.2021 Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıl ...
20.06.2021 İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişikli ...
20.06.2021 Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Ya ...
19.06.2021 İCRA VE İFLÂS KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMAS ...
14.06.2021 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Say ...
14.06.2021 7326 Sayılı Kanunun 10 uncu Maddesinin Altıncı Fıkrasına (Ar ...
09.06.2021 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARD ...
08.06.2021 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 1’DE DEĞİŞİKLİ ...
02.06.2021 Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Y ...
02.06.2021 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci Maddesinde ...
25.05.2021 7319 Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ...
30.04.2021 7226 SAYILI BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANU ...
30.04.2021 Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği (Karar Sayısı: 3935) ...
30.04.2021 7318 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılm ...
23.04.2021 Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İl ...
22.04.2021 AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANU ...
14.04.2021 2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNUN HARCAMALARA KATILMA ...
24.03.2021 Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahh ...
24.03.2021 Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullan ...
20.03.2021 BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ...
10.03.2021 UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ...
05.03.2021 TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA ...
19.02.2021 Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kayn ...
11.02.2021 PROJE VE KONTROLLUK İŞLERİNDE UYGULANACAK FİYAT ARTIŞ ORANLA ...
03.02.2021 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DE ...
31.01.2021 BİLGİLENDİRME - 1 ...
30.01.2021 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklar ...
28.01.2021 HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YA ...
26.01.2021 KAMU İHALE TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2021/1) ...
26.01.2021 KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBL ...
26.01.2021 YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YA ...
26.01.2021 MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPIL ...
19.01.2021 Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişi ...
15.01.2021 Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği ...
01.01.2021 BİLGİLENDİRME - 2 ...
31.12.2020 2021 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müş ...
31.12.2020 Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 66) Değerl ...
31.12.2020 7262 Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önle ...
31.12.2020 KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBL ...
31.12.2020 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 62 NCİ MADDESİNİN (I) BENDİ ...
31.12.2020 BİLGİLENDİRME - 3 ...
30.12.2020 Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliğ ...
30.12.2020 Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı ...
30.12.2020 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Ba ...
30.12.2020 7261 Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda D ...
29.12.2020 Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 87) ...
29.12.2020 Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 86) ...
29.12.2020 Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 78) ...
29.12.2020 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 65) ...
29.12.2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 53) ...
29.12.2020 Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 53) ...
29.12.2020 Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 52 ...
26.12.2020 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN 376 NCI MADDESİNİN UYGULA ...
23.12.2020 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci Maddesinde ...
23.12.2020 Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kayn ...
23.12.2020 Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kayn ...
11.12.2020 YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA ...
02.12.2020 Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapı ...
01.12.2020 Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kayn ...
28.11.2020 BAZI VARLIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA GENEL TEB ...
27.11.2020 7256 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Ya ...
27.11.2020 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Say ...
17.11.2020 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARD ...
28.10.2020 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN GEÇİCİ 13 ÜNCÜ MADDESİNİN ...
16.10.2020 KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DE ...
30.09.2020 Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebl ...
30.09.2020 İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Ya ...
30.09.2020 Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Ya ...
30.09.2020 Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıl ...
30.09.2020 İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişikli ...
30.09.2020 Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Ya ...
30.09.2020 Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde D ...
30.09.2020 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer ...
18.09.2020 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin ...
04.09.2020 Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kara ...
01.09.2020 EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 77) ...
31.08.2020 Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kayn ...
08.08.2020 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer ...
06.08.2020 PROJE VE KONTROLLUK İŞLERİNDE UYGULANACAK FİYAT ARTIŞ ORANLA ...
31.07.2020 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Al ...
31.07.2020 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarını ...
31.07.2020 22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu ...
31.07.2020 Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kayn ...
28.07.2020 DİJİTAL MECRALAR KOMİSYONU KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞ ...
28.07.2020 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAP ...
22.07.2020 7250 Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile Bazı Kanunl ...
22.07.2020 ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE ...
15.07.2020 Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Y ...
15.07.2020 Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylı ...
26.06.2020 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPIL ...
20.06.2020 Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde D ...
09.06.2020 Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelikte Değişikli ...
24.05.2020 13/7/1956 Tarihli ve 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 3 ...
17.05.2020 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin ...
17.04.2020 YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HA ...
04.04.2020 MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: ...
03.04.2020 Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelikte Değişikli ...
02.04.2020 Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylı ...
26.03.2020 BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ...
26.03.2020 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİ ...
22.03.2020 GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO ...
21.03.2020 YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA ...
20.03.2020 Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği ...
03.03.2020 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 1’DE DEĞİŞİKLİ ...
20.02.2020 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPI ...
19.02.2020 Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranla ...
07.02.2020 Emlak Vergisi Kanunu Sirküleri/3 ...
05.02.2020 GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO ...
29.01.2020 KAMU İHALE TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2020/1) ...
25.01.2020 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklar ...
15.01.2020 DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ UYGULAMA TEBLİĞ ...
13.01.2020 VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/122 ...
31.12.2019 2020 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müş ...
31.12.2019 Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 64) Değerl ...
31.12.2019 D U Y U R U ...
30.12.2019 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: C SIRA NO: 5) ...
30.12.2019 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun ...
27.12.2019 Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 85) ...
27.12.2019 Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 84) ...
27.12.2019 Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 76) ...
27.12.2019 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 64) ...
27.12.2019 Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 52) ...
27.12.2019 Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 52) ...
27.12.2019 Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 51 ...
27.12.2019 Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 18) ...
27.12.2019 Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişi ...
27.12.2019 Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı ...
24.12.2019 7201 Kamulaştırma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapı ...
24.12.2019 7196 Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamed ...
23.12.2019 2020 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanaca ...
12.12.2019 Ticaret Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yön ...
07.12.2019 DİJİTAL HİZMET VERGİSİ İLE BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KAN ...
13.11.2019 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TASDİK RAPORLARININ ELEKTRONİK ORTAM ...
07.11.2019 Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavla ...
02.11.2019 YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YA ...
25.10.2019 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: C SIRA NO: 4) ...
24.10.2019 Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavla ...
24.10.2019 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMA ...
05.10.2019 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 46 ncı Maddesinin Birinci Fık ...
04.10.2019 Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavla ...
02.10.2019 Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin K ...
02.10.2019 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun ...
18.09.2019 Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylı ...
13.09.2019 YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YA ...
13.09.2019 MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPIL ...
13.09.2019 HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YA ...
13.09.2019 DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE D ...
13.09.2019 KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBL ...
07.09.2019 ZORUNLU DEPREM SİGORTASI TARİFE VE TALİMAT TEBLİĞİNDE DEĞİŞİ ...
29.08.2019 EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 75) ...
16.08.2019 Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranla ...
08.08.2019 YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPI ...
08.08.2019 KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBL ...
08.08.2019 YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YA ...
30.07.2019 YAPI DENETİMİ İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN YAPILAN MÜRACAATLARIN ...
26.07.2019 Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına ...
25.07.2019 Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylı ...
19.07.2019 GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMA ...
19.07.2019 Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin Harcı Tuta ...
10.07.2019 TAPU KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ...
08.07.2019 Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına ...
05.07.2019 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPIL ...
01.07.2019 31/12/2017 Tarihinden Önce Yapılmış Ruhsatsız veya Ruhsat ve ...
29.06.2019 Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yenide ...
26.06.2019 ASKERALMA KANUNU ...
18.06.2019 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 12) ...
17.06.2019 13/7/1956 Tarihli ve 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 3 ...
13.06.2019 YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YA ...
13.06.2019 MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPIL ...
13.06.2019 HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YA ...
13.06.2019 DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE D ...
13.06.2019 KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBL ...
12.06.2019 BAZI KANUNLAR İLE 635 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİ ...
01.06.2019 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TASDİK RAPORLARININ ELEKTRONİK ORTAM ...
30.05.2019 YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA ...
15.05.2019 13/7/1956 Tarihli ve 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 3 ...
03.05.2019 Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişikli ...
18.04.2019 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değiş ...
16.04.2019 Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavla ...
12.04.2019 Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylı ...
04.04.2019 GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO ...
22.03.2019 Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kara ...
21.03.2019 Bazı Bakanlar Kurulu Kararları ile Cumhurbaşkanı Kararlarınd ...
21.03.2019 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü ve Geçici 67 nci ...
16.03.2019 Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebl ...
16.03.2019 İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Ya ...
16.03.2019 Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahh ...
16.03.2019 Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullan ...
16.03.2019 Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Ya ...
16.03.2019 Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıl ...
16.03.2019 İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişikli ...
16.03.2019 Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Ya ...
16.03.2019 Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde D ...
22.02.2019 SOSYAL HİZMETLER KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPIL ...
16.02.2019 PROJE VE KONTROLLUK İŞLERİNDE UYGULANACAK FİYAT ARTIŞ ORANLA ...
07.02.2019 8/1/2018 Tarihli ve 2018/11213 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ...
06.02.2019 Mübaşir Kadro Unvanının 14/7/1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devl ...
25.01.2019 KAMU İHALE TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2019/1) ...
18.01.2019 Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamele ...
15.01.2019 DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ UYGULAMA TEBLİĞ ...
15.01.2019 Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylı ...
05.01.2019 VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İ ...
04.01.2019 KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU MESLE ...
02.01.2019 Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İ ...
31.12.2018 Bazı Bakanlar Kurulu Kararları ile 31/10/2018 Tarihli ve 287 ...
31.12.2018 31/10/2018 Tarihli ve 287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki ...
31.12.2018 Tahsilat Genel Tebliği Seri:B Sıra No:11 ...
31.12.2018 2019 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müş ...
31.12.2018 31/12/2017 Tarihinden Önce Yapılmış Ruhsatsız veya Ruhsat ve ...
31.12.2018 Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 83) ...
31.12.2018 Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 82) ...
31.12.2018 Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 74) ...
31.12.2018 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 63) ...
31.12.2018 Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 51) ...
31.12.2018 Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 51) ...
31.12.2018 Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 50 ...
31.12.2018 Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sır ...
31.12.2018 2019 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarında Uygulanac ...
29.12.2018 YAPI SAHİPLERİ İLE YAPI DENETİMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ İMZALAYAC ...
29.12.2018 YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA ...
28.12.2018 KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAP ...
27.12.2018 ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI ...
20.12.2018 Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişikli ...
19.12.2018 –– 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 11 inci Madde ...
19.12.2018 ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN PARA ALACAKLARINA İLİŞKİ ...
18.12.2018 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA DENETİMİ ...
10.12.2018 ÇEVRE KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ...
05.12.2018 Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde ...
30.11.2018 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapıland ...
27.11.2018 İşsizlik Sigortası Fonu Gelirlerinin, 4447 Sayılı İşsizlik S ...
23.11.2018 BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ...
22.11.2018 Damga Vergisi Sirküleri/22 ...
20.11.2018 KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBL ...
09.11.2018 Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım Harcı Tutarının ...
31.10.2018 492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı (4) Sayılı Tarifenin ̶ ...
31.10.2018 Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavla ...
26.10.2018 Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yap ...
02.10.2018 11/5/2018 Tarihli ve 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakl ...
15.09.2018 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN 376 NCI MADDESİNİN UYGULA ...
05.09.2018 Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yenid ...
31.08.2018 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeni ...
18.08.2018 VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE ...
18.08.2018 EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 73) ...
03.08.2018 Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanu ...
31.07.2018 11/5/2018 Tarihli ve 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakl ...
31.07.2018 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPIL ...
09.07.2018 Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Ba ...
09.07.2018 Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı K ...
07.07.2018 Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Ba ...
04.07.2018 VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE ...
04.07.2018 477 SAYILI KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HA ...
23.06.2018 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ M ...
19.06.2018 KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBL ...
19.06.2018 YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YA ...
19.06.2018 MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPIL ...
19.06.2018 HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YA ...
19.06.2018 DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE D ...
14.06.2018 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 1’DE DEĞİŞİKLİ ...
13.06.2018 YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA ...
11.06.2018 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 50) ...
11.06.2018 VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE ...
29.05.2018 MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: ...
26.05.2018 Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İ ...
26.05.2018 7143 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YA ...
25.05.2018 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ...
18.05.2018 VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE ...
18.05.2018 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARN ...
08.05.2018 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAM ...
05.05.2018 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü Maddesinin Birinc ...
28.04.2018 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HA ...
27.04.2018 KOOPERATİFLER, KOOPERATİF BİRLİKLERİ, KOOPERATİF MERKEZ BİRL ...
26.04.2018 Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahh ...
26.04.2018 MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLAN ...
17.04.2018 ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE ...
08.04.2018 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ M ...
08.04.2018 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ M ...
08.04.2018 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLE ...
31.03.2018 KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBL ...
30.03.2018 17/4/2006 Tarihli ve 2006/10344 Sayılı Bakanlar Kurulu Karar ...
27.03.2018 VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELE ...
23.03.2018 Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişikli ...
22.03.2018 TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DA ...
16.03.2018 SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANU ...
15.03.2018 İCRA VE İFLÂS KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI ...
10.03.2018 YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA D ...
08.03.2018 8 Mart 2018 tarihli ve 30354 mükerrer sayılı Resmi Gazete ...
06.03.2018 Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararn ...
24.02.2018 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımla ...
24.02.2018 Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Hakkında Kar ...
22.02.2018 Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişikli ...
16.02.2018 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklar ...
10.02.2018 Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Y ...
06.02.2018 PROJE VE KONTROLLÜK İŞLERİNDE UYGULANACAK FİYAT ARTIŞ ORANLA ...
06.02.2018 KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBL ...
20.01.2018 Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişikli ...
20.01.2018 Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylı ...
19.01.2018 KAMU İHALE TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2018/1) ...
17.01.2018 ZORUNLU DEPREM SİGORTASI TARİFE VE TALİMAT TEBLİĞİNDE DEĞİŞİ ...
13.01.2018 HARCIRAH KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 41) ...
09.01.2018 Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören ...
01.01.2018 Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrü ...
01.01.2018 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayal ...
30.12.2017 ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI ...
30.12.2017 Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 81) ...
30.12.2017 MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:56) DEĞERLİ ...
30.12.2017 2018 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞ ...
30.12.2017 YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YA ...
30.12.2017 MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPIL ...
30.12.2017 HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YA ...
30.12.2017 DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE D ...
29.12.2017 Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 80) ...
29.12.2017 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 62) ...
29.12.2017 Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 50) ...
29.12.2017 Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 49 ...
29.12.2017 Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 49) ...
26.12.2017 EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 72 ...
24.12.2017 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkın ...
23.12.2017 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 1’DE DEĞİŞİKLİ ...
21.12.2017 2017 Yılı Kasım Ayına İlişkin Sigorta primleri İle Ertelenen ...
21.12.2017 MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: ...
20.12.2017 BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ...
16.12.2017 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 62 (ÖZEL HUSUSLAR & ...
16.12.2017 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 58 (FİNANSAL TABLOL ...
13.12.2017 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 70 (YAZILI BEYANLAR ...
13.12.2017 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 69 (BİLANÇO TARİHİN ...
13.12.2017 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 68 (İLK BAĞIMSIZ DE ...
13.12.2017 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 67 (BAĞIMSIZ DENETİ ...
13.12.2017 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 66 (BAĞIMSIZ DENETİ ...
13.12.2017 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 65 (İŞLETME VE ÇEVR ...
13.12.2017 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 64 (FİNANSAL TABLOL ...
13.12.2017 YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YA ...
12.12.2017 YÜKSEK SEÇİM KURULUNUN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN ...
11.12.2017 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 63 (ÖZET FİNANSAL T ...
11.12.2017 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 61 (ÖZEL HUSUSLAR & ...
08.12.2017 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 60 (BAĞIMSIZ DENETÇ ...
08.12.2017 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 59 (BAĞIMSIZ DENETİ ...
07.12.2017 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 57 (FİNANSAL TABLOL ...
07.12.2017 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 56 (FİNANSAL TABLOL ...
07.12.2017 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 55 (BAĞIMSIZ DENETÇ ...
05.12.2017 BAZI VERGİ KANUNLARI İLE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YA ...
01.12.2017 Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişikli ...
30.11.2017 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 54 (BAĞIMSIZ DENETÇ ...
18.11.2017 HELAL AKREDİTASYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANU ...
16.11.2017 Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 10/ ...
25.10.2017 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU ...
20.10.2017 Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören ...
28.09.2017 Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavla ...
08.09.2017 PROJE VE KONTROLLÜK İŞLERİNDE UYGULANACAK FİYAT ARTIŞ ORANLA ...
25.08.2017 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkın ...
25.08.2017 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkın ...
18.08.2017 EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 71) ...
17.08.2017 Doğum Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yön ...
11.08.2017 ELEKTRONİK TİCARET BİLGİ SİSTEMİ VE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ ...
05.08.2017 Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortay ...
02.08.2017 Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 27/ ...
27.07.2017 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 48) ...
21.07.2017 BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ...
07.07.2017 Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavla ...
01.07.2017 SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA ...
29.06.2017 KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBL ...
29.06.2017 YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YA ...
29.06.2017 MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPIL ...
29.06.2017 HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YA ...
29.06.2017 DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE D ...
22.06.2017 OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKIN ...
03.06.2017 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 7020 SAYILI ...
03.06.2017 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 7020 SAYILI ...
03.06.2017 7020 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YA ...
27.05.2017 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARD ...
18.05.2017 İHRACAT VE DİĞER DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİ ...
04.05.2017 MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLAN ...
29.04.2017 OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKIN ...
22.04.2017 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİ ...
08.04.2017 YERALTI MADEN İŞYERLERİNDE KURULACAK SIĞINMA ODALARI HAKKIND ...
24.03.2017 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 53 (KARŞILAŞTIRMALI ...
24.03.2017 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 52 (BAĞIMSIZ DENETÇ ...
24.03.2017 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 51 (BAĞIMSIZ DENETÇ ...
24.03.2017 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 50 (FİNANSAL TABLOL ...
17.03.2017 Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yöne ...
17.03.2017 Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişikli ...
15.03.2017 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Ye ...
11.03.2017 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 91) ...
09.03.2017 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 48 (ÜST YÖNETİMDEN ...
09.03.2017 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 47 (BAĞIMSIZ DENETİ ...
09.03.2017 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 46 (KİLİT DENETİM K ...
08.03.2017 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUN VE ...
04.03.2017 KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBL ...
04.03.2017 İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YA ...
01.03.2017 TOPLU KONUT İDARESİ TARAFINDAN ŞEHİT AİLELERİNE, HARP VE VAZ ...
16.02.2017 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 0 ...
16.02.2017 PROJE VE KONTROLLUK İŞLERİNDE UYGULANACAK FİYAT ARTIŞ ORANLA ...
11.02.2017 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 478) ...
09.02.2017 OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKIN ...
30.01.2017 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAY ...
27.01.2017 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve ...
25.01.2017 KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBL ...
25.01.2017 İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YA ...
25.01.2017 YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YA ...
25.01.2017 MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPIL ...
25.01.2017 İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİ ...
25.01.2017 DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE D ...
21.01.2017 KAMU İHALE TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2017/1) ...
10.01.2017 SINAİ MÜLKİYET KANUNU ...
06.01.2017 OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA MİLLİ SAVUNMA İLE İLGİLİ BAZI DÜZE ...
06.01.2017 OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKI ...
06.01.2017 Harçlar Kanunu Sirküleri / 17 ...
31.12.2016 Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kara ...
30.12.2016 3/8/2016 tarihli ve 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yap ...
30.12.2016 2017 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞ ...
30.12.2016 Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı ...
27.12.2016 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNUNUN 20 NCİ MADDESİNİN (k) BENDİ UYAR ...
27.12.2016 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZAL ...
27.12.2016 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 476) ...
27.12.2016 GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 296) ...
27.12.2016 HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 79) ...
27.12.2016 EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 70) ...
27.12.2016 DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 61) ...
27.12.2016 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 49) ...
27.12.2016 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 47) ...
27.12.2016 ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 15) ...
23.12.2016 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAM ...
21.12.2016 MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 52) DEĞERL ...
09.12.2016 Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kan ...
06.12.2016 ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE ...
02.12.2016 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILM ...
02.12.2016 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAY ...
01.12.2016 Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Beli ...
29.11.2016 KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN T ...
29.11.2016 YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YA ...
29.11.2016 MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPIL ...
29.11.2016 HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK Y ...
29.11.2016 DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE ...
25.11.2016 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAY ...
25.11.2016 Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan Katma Değer Vergisi Oranlar ...
24.11.2016 KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞ ...
24.11.2016 OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKIN ...
24.11.2016 OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI KURUM VE KURULUŞLARA İLİŞKİN ...
24.11.2016 OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER İLE BAZ ...
24.11.2016 BİLİRKİŞİLİK KANUNU ...
22.11.2016 OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKI ...
03.11.2016 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAY ...
05.10.2016 DÜZELTME: Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 77) ile İlg ...
05.10.2016 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı L ...
04.10.2016 HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 77) ...
30.09.2016 5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN ...
30.09.2016 5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN ...
30.09.2016 5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN ...
29.09.2016 EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 69) ...
29.09.2016 DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 60) ...
29.09.2016 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 48) ...
20.09.2016 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: A SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİ ...
09.09.2016 Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranla ...
07.09.2016 Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve ...
26.08.2016 Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile ...
25.08.2016 EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 68) ...
25.08.2016 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YA ...
23.08.2016 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAY ...
23.08.2016 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAY ...
19.08.2016 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN ...
13.08.2016 ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU ...
10.08.2016 ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENME ...
10.08.2016 Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Harcamalarının Kazancın Tespitinde ...
09.08.2016 Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda D ...
30.07.2016 2016 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞ ...
30.07.2016 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 10) ...
23.06.2016 Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişikli ...
17.06.2016 ELEKTRİK PİYASASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAP ...
21.05.2016 Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavla ...
27.04.2016 KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBL ...
27.04.2016 YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YA ...
27.04.2016 MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPIL ...
27.04.2016 HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YA ...
26.04.2016 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞ ...
16.04.2016 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: A SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİ ...
13.04.2016 HARCIRAH KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 40) ...
08.04.2016 BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILA ...
08.04.2016 Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İl ...
29.03.2016 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 90) ...
14.03.2016 Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranla ...
11.03.2016 Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kara ...
09.03.2016 Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişikli ...
26.02.2016 Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Ata ...
26.02.2016 Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak S ...
26.02.2016 Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkın ...
16.02.2016 DÜZELTME ...
11.02.2016 Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelikt ...
10.02.2016 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmas ...
29.01.2016 KAMU İHALE TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2016/1) ...
28.01.2016 YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA ...
27.01.2016 Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Da ...
09.01.2016 Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararn ...
08.01.2016 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) ...
01.01.2016 Bazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının, Öz ...
01.01.2016 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ...
31.12.2015 Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişi ...
31.12.2015 ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILM ...
31.12.2015 HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 76) ...
31.12.2015 2016 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞ ...
31.12.2015 PROJE VE KONTROLLUK İŞLERİNDE UYGULANACAK FİYAT ARTIŞ ORANLA ...
31.12.2015 ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI ...
28.12.2015 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZAL ...
25.12.2015 GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 290) ...
25.12.2015 HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 75) ...
25.12.2015 EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 67) ...
25.12.2015 DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) ...
25.12.2015 VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 47 ...
25.12.2015 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 47) ...
25.12.2015 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 46) ...
25.12.2015 MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 50) DEĞERL ...
22.12.2015 BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ...
25.11.2015 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAY ...
24.10.2015 BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILA ...
09.09.2015 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) ...
26.08.2015 EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 66) ...
25.08.2015 DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İL ...
22.08.2015 YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA ...
04.08.2015 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YA ...
04.08.2015 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ M ...
04.08.2015 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE ...
04.08.2015 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DE ...
28.07.2015 KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBL ...
28.07.2015 HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YA ...
15.07.2015 TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNET ...
15.07.2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BA ...
27.06.2015 KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBL ...
27.06.2015 YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YA ...
27.06.2015 MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPIL ...
27.06.2015 HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YA ...
27.06.2015 DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE D ...
12.06.2015 KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBL ...
12.06.2015 DEVLET MEMURLARI KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 164) ...
12.06.2015 YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YA ...
12.06.2015 MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPIL ...
12.06.2015 HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YA ...
12.06.2015 DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE D ...
30.05.2015 MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİ ...
25.05.2015 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE ...
23.05.2015 DOĞUM YARDIMI YÖNETMELİĞİ ...
22.05.2015 SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİN ...
16.05.2015 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ M ...
16.05.2015 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE ...
14.05.2015 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİLİK ...
14.05.2015 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI VE YEMİNLİ MALİ M ...
08.05.2015 DEVLET MEMURLARI KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 161) (666 SA ...
15.04.2015 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPIL ...
07.04.2015 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPIL ...
04.04.2015 UZLAŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİ ...
04.04.2015 İşsizlik Sigortası Fonu Gelirlerinin, 4447 Sayılı İşsizlik S ...
31.03.2015 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanu ...
20.03.2015 SERMAYE ŞİRKETLERİNİN TASFİYESİNDE ŞİRKET ALACAKLILARININ A ...
13.03.2015 KAMU İHALE KURUMU İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK ...
11.03.2015 BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA ...
07.03.2015 BAĞIMSIZ DENETİM YETKİLENDİRME TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMA ...
07.03.2015 BAĞIMSIZ DENETÇİLİK UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM TEBLİĞİNDE DEĞ ...
07.03.2015 BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI ...
28.02.2015 TİCARET ŞİRKETLERİNDE ANONİM ŞİRKET GENEL KURULLARI DIŞINDA ...
28.02.2015 ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK ...
26.02.2015 PROJE VE KONTROLLÜK İŞLERİNDE UYGULANACAK FİYAT ARTIŞ ORANLA ...
23.02.2015 VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/71 ...
23.02.2015 Damga Vergisi Sirküleri/21 ...
18.02.2015 VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA ...
18.02.2015 MADEN KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ...
01.02.2015 Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dai ...
29.01.2015 KAMU İHALE TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2015/1) ...
10.01.2015 8/2/2002 TARİHLİ VE 2002/3729 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARARD ...
01.01.2015 Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranları ile Mak ...
31.12.2014 MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 40) DEĞERL ...
30.12.2014 HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 74) ...
30.12.2014 HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 73) ...
30.12.2014 EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 65) ...
30.12.2014 DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 58) ...
30.12.2014 VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 46 ...
30.12.2014 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 46) ...
30.12.2014 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 45) ...
28.12.2014 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZAL ...
11.12.2014 BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILA ...
06.12.2014 DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2014/1)’N ...
06.12.2014 DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2013/1)’N ...
05.12.2014 Damga Vergisi Sirküleri/20 ...
05.12.2014 6552 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNİN UYGULAMASINA DAİR TEB ...
27.11.2014 HARCIRAH KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 39) ...
14.11.2014 17/4/2006 Tarihli ve 2006/10344 Sayılı Bakanlar Kurulu Karar ...
14.11.2014 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANU ...
12.11.2014 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILACAK GÜMRÜK ...
07.11.2014 KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLA ...
25.10.2014 KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBL ...
25.10.2014 HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YA ...
21.10.2014 BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ...
27.09.2014 6552 SAYILI KANUNUN 79’UNCU MADDESİNİN UYGULAMASINA DA ...
27.09.2014 BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILA ...
24.09.2014 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 440) ...
11.09.2014 İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DE ...
28.08.2014 KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLA ...
27.08.2014 EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 64) ...
26.08.2014 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 2 ...
19.08.2014 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİ ...
16.08.2014 KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBL ...
16.08.2014 HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YA ...
16.08.2014 Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İl ...
23.07.2014 Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memur ...
23.07.2014 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değiş ...
22.07.2014 İLGİLİ HİZMETLER STANDARDI 4400 (İHS 4400) FİNANSAL BİLGİLER ...
11.07.2014 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 45) ...
10.07.2014 ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERİN, İŞLETMENİN YILLIK FİNANSAL TA ...
08.07.2014 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAM ...
08.07.2014 KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU DİSİP ...
28.06.2014 TÜRK CEZA KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA ...
19.06.2014 Harçlar Kanunu Sirküleri/14 ...
17.06.2014 BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA ...
11.06.2014 MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİ ...
07.06.2014 KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBL ...
07.06.2014 YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YA ...
07.06.2014 MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPIL ...
07.06.2014 İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİ ...
07.06.2014 HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YA ...
07.06.2014 DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE D ...
24.05.2014 DÜZELTME ...
06.05.2014 MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLAN ...
24.04.2014 ÖZEL HUSUSLAR-TEK BİR FİNANSAL TABLONUN BAĞIMSIZ DENETİMİ İL ...
22.04.2014 ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN RAPOR VERMEK ÜZERE YAPILAN D ...
19.04.2014 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 34) ...
17.04.2014 EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 63) ...
17.04.2014 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) ...
11.04.2014 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ/21 ...
11.04.2014 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ/20 ...
10.04.2014 DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2014/1) ...
09.04.2014 Harçlar Kanunu Sirküleri/13 ...
09.04.2014 ÖZEL HUSUSLAR-ÖZEL AMAÇLI ÇERÇEVELERE GÖRE HAZIRLANAN FİNANS ...
08.04.2014 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) ...
08.04.2014 PROJE VE KONTROLLÜK İŞLERİNDE UYGULANACAK FİYAT ARTIŞ ORANLA ...
27.03.2014 MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ ETİK EĞİTİMİ VE ETİK SÖZLEŞME ...
14.03.2014 Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Da ...
14.03.2014 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN DENETLENMİŞ FİNANSAL TABLOLARI İÇEREN DO ...
14.03.2014 BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORUNDA YER ALAN DİKKAT ÇEKİLEN HUSUSLAR ...
14.03.2014 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE K ...
06.03.2014 TERÖRLE MÜCADELE KANUNU VE CEZA MUHAKEMESİ KANUNU İLE BAZI K ...
01.03.2014 BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ...
27.02.2014 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPIL ...
22.02.2014 ASKERLİK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELE ...
20.02.2014 ÖZEL HUSUSLAR-TOPLULUK FİNANSAL TABLOLARININ BAĞIMSIZ DENETİ ...
19.02.2014 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLER ...
18.02.2014 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Yer Alan Bazı Maktu ...
14.02.2014 TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ ...
13.02.2014 TOPLU KONUT İDARESİ TARAFINDAN ŞEHİT AİLELERİNE, HARP VE VAZ ...
31.01.2014 UZMAN ÇALIŞMALARININ KULLANILMASI (BDS 620) HAKKINDA TEBLİĞ ...
30.01.2014 KAMU İHALE TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/1) ...
29.01.2014 YAZILI AÇIKLAMALAR (BDS 580) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM ...
29.01.2014 İLİŞKİLİ TARAFLAR (BDS 550) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM ...
29.01.2014 İLK BAĞIMSIZ DENETİMLER – AÇILIŞ BAKİYELERİ (BDS 510) ...
29.01.2014 İşsizlik Sigortası Fonu Kaynaklarının Değerlendirilmesine İl ...
25.01.2014 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklar ...
24.01.2014 GERÇEĞE UYGUN DEĞERE İLİŞKİN OLANLAR DÂHİL MUHASEBE TAHMİNLE ...
23.01.2014 İŞLETMENİN SÜREKLİLİĞİ (BDS 570) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DEN ...
22.01.2014 BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR (BDS 560) HAKKINDA TEBLİĞ ...
22.01.2014 BAĞIMSIZ DENETİMDE ÖRNEKLEME (BDS 530) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİ ...
18.01.2014 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLE ...
16.01.2014 Köy Muhtarları ile Şehir ve Kasaba Mahalle Muhtarlarının Öde ...
10.01.2014 Doğal Afet Sigortaları Kurumu Tarafından Üstlenilen Zorunlu ...
10.01.2014 BAĞIMSIZ DENETİM KANITLARI-BELİRLİ KALEMLER İÇİN DİKKATE ALI ...
09.01.2014 ANALİTİK PROSEDÜRLER (BDS 520) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENET ...
01.01.2014 Bazı Mallara Uygulanan Vergi ve Fonlara İlişkin Oran ve Tuta ...
31.12.2013 BAĞIMSIZ DENETİMİN YÜRÜTÜLMESİ SIRASINDA BELİRLENEN YANLIŞLI ...
30.12.2013 HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 72) ...
30.12.2013 HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 71) ...
30.12.2013 DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 57) ...
30.12.2013 VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 45 ...
30.12.2013 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 43) ...
30.12.2013 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 43 ...
30.12.2013 ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 10) ...
30.12.2013 HİZMET KURULUŞU KULLANAN BİR İŞLETMENİN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE ...
30.12.2013 DIŞ TEYİTLER (BDS 505) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STAND ...
30.12.2013 BAĞIMSIZ DENETİM KANITLARI (BDS 500) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE ...
30.12.2013 İŞLETME VE ÇEVRESİNİ TANIMAK SURETİYLE “ÖNEMLİ YANLIŞL ...
30.12.2013 FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNİN PLANLANMASI (BDS 30 ...
25.12.2013 KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBL ...
25.12.2013 2014 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞ ...
25.12.2013 HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YA ...
24.12.2013 ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞ ...
24.12.2013 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN DEĞERLENDİRİLMİŞ RİSKLERE KARŞI YAPACAĞI ...
24.12.2013 BAĞIMSIZ DENETİMİN PLANLANMASI VE YÜRÜTÜLMESİNDE ÖNEMLİLİK ( ...
18.12.2013 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Yer Alan Bazı Maktu ...
12.12.2013 İÇ KONTROL EKSİKLİKLERİNİN ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARA V ...
10.12.2013 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM (BDS 260 ...
10.12.2013 FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE İLGİLİ MEVZUATIN Dİ ...
10.12.2013 FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE BAĞIMSIZ DENETÇİNİN ...
07.12.2013 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE ARABULUCUYA VE HAKEME BAŞVURMA YÖNETM ...
01.12.2013 TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DA ...
01.12.2013 MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARINI ...
28.11.2013 KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBL ...
28.11.2013 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 14’TE DEĞİ ...
28.11.2013 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 1’DE DEĞİŞ ...
28.11.2013 YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YA ...
28.11.2013 MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPIL ...
28.11.2013 HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YA ...
28.11.2013 KAMU İHALE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ...
28.11.2013 DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE ...
14.11.2013 BAĞIMSIZ DENETİMİN BELGELENDİRİLMESİ (BDS 230) HAKKINDA TEBL ...
14.11.2013 FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE KALİTE KONTROL (BDS ...
14.11.2013 BAĞIMSIZ DENETİM SÖZLEŞMESİNİN ŞARTLARI ÜZERİNDE ANLAŞMAYA V ...
01.11.2013 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: A SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİ ...
08.10.2013 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN PERSONELİN KILIK VE KIY ...
02.10.2013 FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİM VE SINIRLI BAĞIMSIZ DEN ...
02.10.2013 VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAK ...
19.09.2013 ELEKTRONİK İMZA İLE İLGİLİ SÜREÇLERE VE TEKNİK KRİTERLERE İL ...
11.09.2013 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: A SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİ ...
04.09.2013 657 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 41 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA İ ...
03.09.2013 AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAK İŞÇİLERİN MESLEKİ E ...
31.08.2013 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değiş ...
23.08.2013 KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBL ...
17.08.2013 EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 62) ...
17.08.2013 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYI ...
07.08.2013 657 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 41 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA İ ...
07.08.2013 PROJE VE KONTROLLUK İŞLERİNDE UYGULANACAK FİYAT ARTIŞ ORANLA ...
02.08.2013 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPIL ...
31.07.2013 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAM ...
31.07.2013 SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK ...
13.07.2013 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü Maddesi Kapsa ...
12.07.2013 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI ...
09.07.2013 Kıdem Tazminatı v.b. ile ilgili Bütçe ve Mali Kotrol Gn. Md. ...
07.07.2013 YARGI HİZMETLERİ İLE İLGİLİ OLARAK BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİ ...
29.06.2013 ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN SÖZLEŞMELERİNİN TÜRK TİCARET K ...
29.06.2013 ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK ...
28.06.2013 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5)’N ...
28.06.2013 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’N ...
27.06.2013 KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLA ...
18.06.2013 İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ...
15.06.2013 BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA ...
14.06.2013 BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK TARIM SATIŞ KOOPERATİF BİRLİKL ...
11.06.2013 YURT DIŞINDAKİ BAZI VARLIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAK ...
11.06.2013 TÜRK PETROL KANUNU ...
11.06.2013 BAZI KANUNLAR İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİ ...
06.06.2013 TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DA ...
31.05.2013 KAMU İHALE KURUMU İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK ...
23.05.2013 POSTA HİZMETLERİ KANUNU ...
03.05.2013 KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE YER ALAN ENGELLİ BİRE ...
30.04.2013 ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI ...
30.04.2013 HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKL ...
30.04.2013 İNSAN HAKLARI VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAMINDA BAZI KANUNLARDA ...
27.04.2013 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 5520 Sayılı Kuruml ...
18.04.2013 KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KA ...
13.04.2013 KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBL ...
13.04.2013 MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPIL ...
13.04.2013 HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YA ...
13.04.2013 DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE D ...
11.04.2013 GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERD ...
23.03.2013 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ TANINMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (S ...
22.03.2013 ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMAS ...
17.03.2013 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklar ...
12.03.2013 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 28 ...
07.03.2013 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞ ...
01.03.2013 YERALTI SULARI HAKKINDA KANUN İLE KAMULAŞTIRMA KANUNUNDA DEĞ ...
05.02.2013 YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA ...
05.02.2013 ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ ...
31.01.2013 PROJE VE KONTROLLUK İŞLERİNDE UYGULANACAK FİYAT ARTIŞ ORANLA ...
30.01.2013 ELEKTRONİK İMZA İLE İLGİLİ SÜREÇLERE VE TEKNİK KRİTERLERE İL ...
30.01.2013 KAMU İHALE TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2013/1) ...
28.01.2013 Ticaret Sicili Yönetmeliği ...
25.01.2013 BAĞIMSIZ DENETİM YETKİLENDİRME TEBLİĞİ ...
25.01.2013 BAĞIMSIZ DENETÇİLİK UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM TEBLİĞİ ...
25.01.2013 BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİ ...
25.01.2013 BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİL TEBLİĞİ ...
23.01.2013 Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dai ...
18.01.2013 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ...
16.01.2013 8/2/2002 TARİHLİ VE 2002/3729 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARARD ...
01.01.2013 24/12/2012 TARİHLİ VE 2012/4116 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARA ...
01.01.2013 HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 70) ...
01.01.2013 HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 69) ...
01.01.2013 EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 61) ...
01.01.2013 DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 56) ...
31.12.2012 SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ KREDİLİ ALIM, AÇIĞA SATIŞ VE ÖD ...
31.12.2012 VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44 ...
31.12.2012 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 42) ...
31.12.2012 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 42) ...
31.12.2012 ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 9) ...
31.12.2012 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: B SIRA NO: 7 ...
31.12.2012 DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2012/1) ...
30.12.2012 HİZMET KURULUŞU KULLANAN BİR İŞLETMENİN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE ...
29.12.2012 ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILM ...
29.12.2012 ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI ...
28.12.2012 2013 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müş ...
25.12.2012 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE ...
25.12.2012 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİLİK ...
25.12.2012 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DE ...
25.12.2012 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YA ...
25.12.2012 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ M ...
19.12.2012 TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ ...
13.12.2012 FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU ...
12.12.2012 DEFTER TASTİKLERİ İLE İLGİLİ ARALIK 2012 AYINDA TİCARET SİCİ ...
28.11.2012 ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASL ...
15.11.2012 ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN SERMAYELERİNİ YENİ ASGARİ TUTA ...
10.11.2012 EXPO 2016 ANTALYA KANUNU ...
10.11.2012 KAMU İHALE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ...
07.11.2012 SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU ...
31.10.2012 ŞİRKETLERDE YAPI DEĞİŞİKLİĞİ VE AYNİ SERMAYE KONULMASINDA Sİ ...
19.10.2012 VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 55 ...
13.10.2012 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI ...
13.10.2012 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI ...
04.10.2012 MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI ...
03.10.2012 KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLA ...
25.09.2012 HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 68) ...
07.09.2012 DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İL ...
07.09.2012 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞ ...
28.08.2012 ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULL ...
28.08.2012 ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORUNUN ASGARİ İÇERİĞİNİN BELİ ...
28.08.2012 TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLE ...
28.08.2012 EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 60) ...
17.08.2012 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 24) ...
10.08.2012 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME K ...
08.08.2012 PROJE VE KONTROLLUK İŞLERİNDE UYGULANACAK FİYAT ARTIŞ ORANLA ...
21.07.2012 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI ...
15.07.2012 KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBL ...
15.07.2012 HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YA ...
15.07.2012 DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE D ...
12.07.2012 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLE ...
12.07.2012 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPIL ...
11.07.2012 BÜTÇE KANUNLARINDA YER ALAN BAZI HÜKÜMLERİN İLGİLİ KANUN VE ...
10.07.2012 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamındaki Personelin ...
08.07.2012 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Te ...
08.07.2012 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (C) ...
07.07.2012 ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN Y ...
06.07.2012 KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLA ...
05.07.2012 YARGI HİZMETLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLAR ...
30.06.2012 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU ...
26.06.2012 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYI ...
20.06.2012 HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ/12 ...
16.06.2012 HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 67) ...
13.06.2012 8/2/2002 TARİHLİ VE 2002/3729 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARARD ...
03.06.2012 ASKERLİK KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA D ...
03.06.2012 BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ...
01.06.2012 ANONİM ŞİRKET ESAS MUKAVELELERİNDE İMTİYAZ TESİS EDEN HÜKÜML ...
01.06.2012 DERNEKLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETME ...
31.05.2012 AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN ...
22.05.2012 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 23) ...
18.05.2012 ESKİŞEHİR 2013 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ HAKKINDA KANUN ...
18.05.2012 AFET SİGORTALARI KANUNU ...
18.05.2012 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Li ...
18.05.2012 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesi ile ...
28.04.2012 REKLAM GELİRLERİ ÜST KURUL PAYI GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 9)&# ...
28.04.2012 RADYO VE TELEVİZYON YAYIN KURULUŞLARI REKLAM GELİRLERİ ÜST K ...
28.04.2012 REKLAM GELİRLERİ ÜST KURUL PAYI GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 8)&# ...
28.04.2012 REKLAM GELİRLERİ ÜST KURUL PAYI GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 7)&# ...
28.04.2012 REKLAM GELİRLERİ ÜST KURUL PAYI GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 6)&# ...
28.04.2012 REKLAM GELİRLERİ ÜST KURUL PAYI GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 4)&# ...
28.04.2012 REKLAM GELİRLERİ ÜST KURUL PAYI GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 3)&# ...
28.04.2012 RADYO VE TELEVİZYON YAYIN KURULUŞLARI REKLAM GELİRLERİ ÜST K ...
28.04.2012 REKLAM GELİRLERİ ÜST KURUL PAYI GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 2)&# ...
28.04.2012 REKLAM GELİRLERİ ÜST KURUL PAYI GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)&# ...
28.04.2012 RADYO VE TELEVİZYON YAYIN KURULUŞLARI REKLAM GELİRLERİ ÜST K ...
28.04.2012 RADYO VE TELEVİZYON YAYIN KURULUŞLARI REKLAM GELİRLERİ ÜST K ...
28.04.2012 YAPI, TESİS VE ONARIM İŞLERİ İHALELERİNDE KULLANILAN MÜTEAHH ...
14.04.2012 YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA ...
11.04.2012 İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK Y ...
11.04.2012 KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR ...
11.04.2012 ANONİM ŞİRKET ESAS MUKAVELELERİNDE İMTİYAZ TESİS EDEN HÜKÜML ...
11.04.2012 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASIN ...
30.03.2012 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 40) ...
27.03.2012 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞ ...
19.03.2012 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ/17 ...
28.02.2012 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 41) ...
22.02.2012 ÖZÜRLÜLERİN DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMA ŞARTLARI İLE YAPILACAK ...
11.02.2012 6111 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SO ...
31.01.2012 DEVLET MEMURLARI KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 162) ...
24.01.2012 KAMU İHALE TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/1) ...
19.01.2012 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 89) ...
01.01.2012 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6111 Say ...
31.12.2011 2012 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞ ...
31.12.2011 HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 66) ...
31.12.2011 HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 65) ...
31.12.2011 EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) ...
31.12.2011 DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 55) ...
30.12.2011 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 6) ...
30.12.2011 DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2011/1) ...
30.12.2011 ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI ...
26.12.2011 VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 43 ...
26.12.2011 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 40) ...
26.12.2011 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 39) ...
26.12.2011 ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 8) ...
26.12.2011 EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 58) ...
22.12.2011 ELEKTRONİK İMZA İLE İLGİLİ SÜREÇLERE VE TEKNİK KRİTERLERE İL ...
17.12.2011 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 88 ...
29.09.2011 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİ ...
21.09.2011 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:21) ...
15.08.2011 İhraç Edilen Mallara İlişkin ÖTV İadesi Konusunda YMM’ ...
28.07.2011 2011 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi İkinci Taksitinin Ödeme S ...
27.07.2011 EMLÂK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 57) ...
05.07.2011 1 TEMMUZ 2011 TARİHİNDEN GEÇERLİ YENİ KATSAYI AÇIKLANDI ...
28.06.2011 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYI ...
03.06.2011 Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Taslağı Seri No: 57) ...
23.05.2011 Harçlar Kanunu Sirküleri / 11 ...
12.05.2011 6111 Sayılı Kanun Uyarınca Kurumumuz Alacaklarının Yapılandı ...
12.05.2011 Emlak Vergisi Sirküleri/2 ...
06.05.2011 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYI ...
30.04.2011 6111 SAYILI KANUNDA YER ALAN BAZI BAŞVURU VE İLK TAKSİT ÖDEM ...
29.04.2011 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 38 ...
07.04.2011 5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI ...
05.04.2011 6111 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılacak Sigortalama ve Borçlanm ...
18.03.2011 SGK. 4/1-b Kapsamındakilerin Maaşlarından Yapılacak Kesintil ...
18.03.2011 SGK. Alacaklarının 6111 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılandırılma ...
14.03.2011 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması ...
14.03.2011 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6111 Say ...
12.03.2011 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYI ...
12.03.2011 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYI ...
25.02.2011 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTA ...
25.02.2011 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTA ...
17.01.2011 TEBLİGAT KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DA ...
29.12.2010 VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:42) ...
29.12.2010 EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 56) ...
29.12.2010 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 37 ...
29.12.2010 HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 64) ...
29.12.2010 HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 63) ...
29.12.2010 DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 54) ...
29.12.2010 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 39) ...
11.12.2010 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 4 ...
06.11.2010 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞ ...
21.10.2010 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: C SIRA NO: 2 ...
09.10.2010 MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ(SIRA NO: 329) ...
29.09.2010 Harçlar Kanunu Sirküleri/10 ...
07.09.2010 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ ...
20.06.2010 DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2010/1) ...
20.06.2010 HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ(SERİ NO: 62) ...
17.05.2010 Motorlu Taşıtlar Vergisi Sirküleri/4 ...
17.05.2010 Motorlu Taşıtlar Vergisi Sirküleri/3 ...
30.04.2010 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ/12 ...
30.03.2010 Damga Vergisi Sirküleri/19 (Damga Vergisi Kanunu uygulamasın ...
05.02.2010 AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANU ...
31.12.2009 HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 61) ...
31.12.2009 HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 60) ...
31.12.2009 DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 53) ...
31.12.2009 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 34 ...
29.12.2009 VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 4 ...
29.12.2009 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 38) ...
25.11.2009 BASIN AÇIKLAMASI ...
21.11.2009 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: C SIRA NO: 1 ...
28.10.2009 EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 55) ...
06.10.2009 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ/9 ...
05.09.2009 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer ...
15.07.2009 BAZI MALLARDA UYGULANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARININ BE ...
14.07.2009 DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2009-2) ...
07.07.2009 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 52) ...
06.07.2009 EMLAK VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ SERİ NO : 2009/2 ...
01.07.2009 KAMPANYA KAMPANYA KAMPANYA KAMPANYA ...
27.06.2009 25/03/2009 tarihli ve 2009/14813 sayılı Bakanlar Kurulu Kara ...
12.06.2009 13/3/2009 Tarihli ve 2009/14802 Sayılı Bakanlar Kurulu Karar ...
02.05.2009 Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 5) ...
28.04.2009 87.03 Tarife Pozisyonundaki Araçlarda Yanlış Beyan Edilen ÖT ...
29.03.2009 492 Sayılı Harçlar Kanununun (4) Sayılı Tarifesinin “I ...
25.03.2009 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 33) ...
24.03.2009 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi 27 Mart 2 ...
14.03.2009 HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) ...
28.02.2009 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka ...
20.02.2009 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması ...
20.02.2009 5225 Sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanun ...
09.02.2009 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması ...
29.01.2009 DUYURU: 2009 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Birinci Taksidini ...
15.01.2009 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 36) ...
31.12.2008 DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2009-1) ...
31.12.2008 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 32) ...
31.12.2008 Sakatlık İstisnasından Yararlananlara İlişkin Açıklamaların ...
30.12.2008 ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI ...
26.12.2008 Karayolları Trafik Muayene İstasyonlarında Yapılacak Araç Mu ...
26.12.2008 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 31 ...
24.12.2008 HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 58) ...
23.12.2008 HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 57) ...
23.12.2008 DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:51) ...
23.12.2008 EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 54) ...
23.12.2008 VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 40 ...
23.12.2008 ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ(SERİ NO: 4) ...
23.12.2008 DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ(SAYI: 2008-1) ...
18.12.2008 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Li ...
28.11.2008 TECİL VE TAKSİTLENDİRME BAŞVURU SÜRESİ 5 ARALIK 2008 CUMA GÜ ...
27.11.2008 Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kan ...
27.11.2008 Yatırım ve İstihdamı Teşvik Amaçlı Ön İzin Sözleşmesinde Har ...
22.11.2008 Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 17) ...
20.11.2008 Kamu ve özel kuruluşlar ile bankalar arasında yapılan maaş ö ...
18.11.2008 Kayıt Dışı İstihdam Hk.Genelge(2008/97) ...
18.11.2008 Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın ...
30.10.2008 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B)(SIRA NO: 4) ...
04.09.2008 Etilen Üretiminde Kullanılacak Sıvılaştırılmış Petrol Gazı ( ...
23.08.2008 EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 53) ...
19.08.2008 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI ...
26.07.2008 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 86) ...
18.07.2008 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 3 ...
12.07.2008 HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ(SERİ NO:56) ...
08.07.2008 ENERJİ DESTEĞİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2 ...
08.07.2008 Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 14) ...
29.06.2008 5766 Sayılı Kanunla, AATUHK’da Yapılan Düzenlemelere İ ...
29.06.2008 5667 Sayılı Kanunun Geçici 1'inci Maddesine Yönelik Açıklama ...
19.06.2008 5746 Sayılı Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Destekle ...
12.06.2008 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B-SIRA NO: 2) ...
06.06.2008 AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNDA VE BAZI KAN ...
02.05.2008 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 30) ...
28.04.2008 87.03 Tarife Pozisyonundaki Araçlarda Yanlış Beyan Edilen ÖT ...
24.04.2008 Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Ör ...
22.04.2008 Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakk ...
13.04.2008 TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKK ...
27.03.2008 5736 SAYILI BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİL ...
07.03.2008 5736 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsil ...
06.03.2008 5736 SAYILI BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİL ...
04.03.2008 5736 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsil ...
28.12.2007 Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2007-1) ...
26.12.2007 Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakk ...
26.12.2007 HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:54) ...
26.12.2007 HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİNO: 55) ...
26.12.2007 EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 52) ...
26.12.2007 DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ(SERİ NO: 50) ...
26.12.2007 VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ(SERİ NO: 39) ...
26.12.2007 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ(SERİ NO: 34) ...
26.12.2007 ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:3) ...
08.11.2007 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ İÇ GENELGESİ (SERİ NO:2007/2) ...
20.10.2007 05.07.2003 Tarihinden Önce Trafikten Çekme Belgesi Alınan ve ...
04.10.2007 ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ SİRKÜLERİ/9 ...
05.09.2007 Motorlu Taşıtlar Vergisi İç Genelgesi Seri No: 2007/1 ...
03.09.2007 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ İÇ GENELGESİ(SERİ NO:2007/1) ...
31.08.2007 Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Sirküleri/3 ...
29.08.2007 EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ(SERİ NO:51) ...
18.07.2007 Bazı İşlemlerde Uygulanacak Banka Ve Sigorta Muameleleri Ver ...
28.06.2007 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 49) ...
14.06.2007 Harçlar Kanunu Sirküler/2 ...
13.06.2007 Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 85) ...
26.04.2007 Belediye Gelirleri Kanunu Sirküleri/3 ...
17.04.2007 Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 84) ...
11.04.2007 Gider Vergileri Sirküleri / 6 ...
11.04.2007 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 48) ...
10.04.2007 Damga Vergisi Sirküleri/17 ...
03.04.2007 Özel Tüketim Vergisi Sirküleri/4 ...
26.12.2006 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:29) ...
26.12.2006 Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 13) ...
20.12.2006 Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 38 ...
20.12.2006 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 47) ...
20.12.2006 Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 33) ...
20.12.2006 Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 28) ...
20.12.2006 Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 50) ...
20.12.2006 Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 53) ...
20.12.2006 Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 52) ...
20.12.2006 Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 2) ...
19.12.2006 Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2006-1) ...
14.12.2006 Damga Vergisi Sirküleri/16 (Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen ...
28.11.2006 Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 12) ...
08.11.2006 Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 49) ...
07.09.2006 Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazlar ...
07.09.2006 Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 11) ...
29.08.2006 Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği (Sıra No: 3) ...
25.08.2006 Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 51) ...
21.08.2006 Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 48) ...
21.08.2006 Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 27) ...
14.08.2006 11 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI ...
10.08.2006 68 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN ÖDEME KAYD ...
19.07.2006 Emlak Vergisi Kanunu İç Genelgesi Seri No:2006/1 ...
07.07.2006 Özel Tüketim Vergisi Sirküleri/3 (Tecil-terkin) ...
23.06.2006 Ödeme Kaydedici Cihaz Sirküleri/7 (Akaryakıt Pompalarını (LP ...
23.06.2006 Özel Tüketim Vergisi Sirküleri/2 (Taşıt aracı satışlarında Ö ...
22.06.2006 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No: 46 ...
20.04.2006 Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No: 10 ...
31.12.2005 Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No: 47 ...
26.12.2005 Özel İletişim Vergisi Sirküleri/1 ...
18.11.2005 Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Seri No: 1 ...
01.11.2005 Harçlar Kanunu Sirküleri 2005/1 ...
10.08.2005 Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği(Sıra No: 9) ...
09.08.2005 Emlak Vergisi Genel Tebliği(Sıra No: 45) ...
08.06.2005 Özel Tüketim Vergisi Sirküleri/1 ((3) numaralı özel tüketim ...
20.05.2005 Türkiye – Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması Genel Tebli ...
12.05.2005 Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No:44 ...
16.04.2005 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No: 44 ...