MEVZUAT ARAMA


Sosyal Sigortalar Mevzuat Arşivi (253)
1. Mali Konular (0)
1.1. Vergi (0)
1.1.1. Gelir Vergisi (0)
1.1.2. Kurumlar Vergisi (0)
1.1.3. Vergi Usul Kanunu (0)
1.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu (0)
1.1.5. Diğer Vergi Kanunları (0)
2. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK (0)
2.1. Türk Ticaret Kanunu (0)
2.2. SPK (0)
2.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları (0)
2.3.1. Kooperatifçilik Kanunu (0)
2.3.2. Belediyeler Kanunu (0)
2.3.3. İhale Kanunu (0)
2.4. Diğer Konular (0)
3. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları (32)
3.1. Mukteza (0)
3.3. Danıştay Kararları (0)
4. Sosyal Güvenlik Konuları (210)
5. İş Hukuku Konuları (10)
5.2. Diğer İş Hukuku Konuları (0)
6. Diğer Mevzuat (1)
6.1. Devlet Memurları Kanunu (0)
6.2. 3568 Nolu Kanun (0)


 

MEVZUAT ARŞİVİ >> Sosyal Sigortalar Mevzuat Ar��ivi

Sosyal G��venlik Konular�� >> Di��er Sosyal G��venlik Konular��

 

18.08.2021 SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI ...
06.07.2021 İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SOR ...
06.07.2021 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK ...
06.07.2021 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİM ...
30.04.2021 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci v ...
23.04.2021 Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kayn ...
09.03.2021 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci v ...
24.02.2021 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanu ...
24.02.2021 İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları T ...
13.01.2021 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 24 üncü Madd ...
02.12.2020 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 19 uncu ve G ...
02.12.2020 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 10 uncu Madd ...
02.12.2020 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 26 ncı Madde ...
27.10.2020 22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu ...
27.10.2020 Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kayn ...
04.09.2020 22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu ...
30.06.2020 Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kayn ...
30.06.2020 22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu ...
23.06.2020 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNCA BE ...
16.04.2020 İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SOR ...
16.04.2020 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİM ...
28.02.2020 İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SOR ...
28.02.2020 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK ...
28.02.2020 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİM ...
23.02.2020 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanu ...
25.01.2020 İŞÇİ ÜCRETLERİNDEN CEZA OLARAK KESİLEN PARALARI KULLANMAYA Y ...
09.09.2019 GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRM ...
12.03.2019 İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları T ...
31.12.2018 Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan ve Ondan Fazla Çalışanı Bulun ...
31.12.2018 Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişi ...
26.12.2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanu ...
20.11.2018 6183 SAYILI KANUNUN 48/A MADDESİNE İLİŞKİN TECİL VE TAKSİTLE ...
09.11.2018 KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE D ...
20.06.2018 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 19 uncu Madd ...
20.06.2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanu ...
31.05.2018 Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının 6183 Sayılı Amme Alacak ...
31.03.2018 Uyumlu Prim Borçlularının 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve G ...
10.02.2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanu ...
31.01.2018 İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları T ...
12.01.2018 SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI ...
30.12.2017 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 15 inci Madd ...
23.12.2017 SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI ...
05.12.2017 SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI ...
18.11.2017 MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DE ...
01.10.2017 İŞ EKİPMANLARININ PERİYODİK KONTROLLERİNİ YAPMAYA YETKİLİ Kİ ...
25.08.2017 İŞ KANUNUNA İLİŞKİN FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA ...
25.08.2017 İŞ KANUNUNA İLİŞKİN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKL ...
25.08.2017 ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖ ...
19.08.2017 POSTALAR HALİNDE İŞÇİ ÇALIŞTIRILARAK YÜRÜTÜLEN İŞLERDE ÇALIŞ ...
19.08.2017 KADIN ÇALIŞANLARIN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA KOŞULLARI ...
18.08.2017 YURTİÇİNDE İŞE YERLEŞTİRME HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE ...
18.08.2017 YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DA ...
18.07.2017 YURTİÇİNDE İŞE YERLEŞTİRME HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE ...
01.06.2017 KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK Y ...
26.05.2017 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNCA BE ...
20.05.2017 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanu ...
21.04.2017 İşsizlik Sigortası Fonu Gelirlerinin, 4447 Sayılı İşsizlik S ...
22.02.2017 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanu ...
29.12.2016 EV HİZMETLERİNDE 5510 SAYILI KANUNUN EK 9 UNCU MADDESİ KAPSA ...
25.08.2016 SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI ...
22.08.2016 GENELGE 2016-18 Kurum alacaklarının 6736 sayılı Kanun uyarın ...
29.05.2016 SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI ...
07.03.2016 İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SOR ...
15.02.2016 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİM ...
11.02.2016 İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİ ...
02.02.2016 TÜRKİYE İŞ KURUMU TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER İÇİN İŞSİZLİK ...
19.11.2015 İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SOR ...
19.11.2015 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİM ...
08.11.2015 İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBL ...
23.07.2015 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNCA BE ...
01.07.2015 5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) ...
29.06.2015 İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLE ...
14.06.2015 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA ...
14.06.2015 SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİD ...
14.06.2015 SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLAR ...
30.04.2015 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİM ...
23.04.2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜ ...
25.09.2014 SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN KURULUŞUNDA İSTENİLECEK BELGEL ...
24.09.2014 MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DE ...
20.08.2014 GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİ ...
03.05.2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA ...
03.05.2014 SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI ...
02.05.2014 İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI Y ...
19.04.2014 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAM ...
19.04.2014 ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNE ...
25.03.2014 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞ ...
14.02.2014 İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBL ...
14.02.2014 İÇ DENETÇİ ÇALIŞMALARININ KULLANILMASI (BDS 610) HAKKINDA TE ...
04.02.2014 ASKERİ İŞYERLERİ İLE YURT GÜVENLİĞİ İÇİN GEREKLİ MADDELER ÜR ...
04.02.2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI T ...
30.01.2014 TARIMSAL FAALİYETTE BULUNANLARIN PRİM BORÇLARININ SATTIKLARI ...
16.01.2014 ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA ...
10.01.2014 FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI UYGULAMASININ USUL VE ESASLARI HAK ...
09.01.2014 ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMAYAN İŞVERENLERDEN TAHSİL E ...
24.12.2013 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA ...
26.11.2013 SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLAR ...
05.11.2013 TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ ...
02.11.2013 5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) ...
11.10.2013 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA ...
11.10.2013 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİM ...
05.10.2013 YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ ...
01.10.2013 SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI ...
19.09.2013 MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ ...
11.09.2013 SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ ...
29.08.2013 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİNİN NİT ...
23.08.2013 GEÇİCİ VEYA BELİRLİ SÜRELİ İŞLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ H ...
22.08.2013 ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR ...
21.08.2013 SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI ...
20.08.2013 İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKI ...
20.08.2013 BALIKÇI GEMİLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ...
16.08.2013 GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRM ...
16.08.2013 ASKERÎ İŞYERLERİ İLE YURT GÜVENLİĞİ İÇİN GEREKLİ MADDELER ÜR ...
12.08.2013 KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLER ...
06.08.2013 KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜ ...
02.08.2013 YURTİÇİNDE İŞE YERLEŞTİRME HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE ...
28.07.2013 ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİ ...
26.07.2013 DÜZELTME ...
24.07.2013 KADIN ÇALIŞANLARIN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA KOŞULLARI ...
24.07.2013 ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ ...
20.07.2013 İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SOR ...
17.07.2013 İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖN ...
16.07.2013 SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMİ YEDİ BUÇUK SAAT VEY ...
13.07.2013 TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIR ...
09.07.2013 SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİD ...
02.07.2013 KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKK ...
28.06.2013 KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK Y ...
14.06.2013 ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜ ...
29.05.2013 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI ...
15.05.2013 ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE E ...
25.04.2013 İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI Y ...
30.03.2013 İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA DAİR YÖNETMELİK ...
11.03.2013 BAĞ-KUR SİGORTALILARININ YURT DIŞINDA TEDAVİLERİNE İLİŞKİN Y ...
11.03.2013 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNA GÖRE EŞ VE ÇOCUKLARA T ...
02.03.2013 İSTİRAHATLİ OLAN SİGORTALILARIN İŞYERİNDE ÇALIŞMADIKLARINA D ...
01.03.2013 TARIMSAL FAALİYETTE BULUNANLARIN PRİM BORÇLARININ SATTIKLARI ...
10.02.2013 KAMU İDARELERİNDE ÇALIŞANLAR İLE BUNLARIN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ O ...
10.02.2013 İŞVERENLER TARAFINDAN AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN İNTERN ...
10.02.2013 GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA UYGULANAN “MEDULA ...
10.02.2013 5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (a) ...
10.02.2013 5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (a) ...
08.02.2013 AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILM ...
31.01.2013 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİM ...
31.01.2013 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK ...
25.01.2013 ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA ...
25.01.2013 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞ ...
01.09.2012 İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİ ...
03.08.2012 2012-28 E-Ödenek Programı Genelgesi ...
01.08.2012 Kurum alacaklarının terkini ve zamanaşımı GENELGE 2012 ̵ ...
11.07.2012 GENEL SAĞLIK SİGORTASI VERİLERİNİN GÜVENLİĞİ VE PAYLAŞIMINA ...
08.07.2012 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNCA BE ...
30.06.2012 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU ...
17.04.2012 SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI ...
14.04.2012 5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) ...
16.06.2011 SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI ...
18.06.2010 E-Borcu Yoktur Aktivasyonları ...
13.03.2010 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ ...
03.03.2010 AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA VER ...
28.09.2009 AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA VER ...
23.07.2009 2009/HAZİRAN AYINA AİT AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ 27.7.200 ...
21.07.2009 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA YAPILAN SİGORTALI VE İŞYERİ BİLDİRİ ...
24.11.2008 Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Ver ...
21.11.2008 SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI ...
20.11.2008 AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ HAKKINDA DUYURU ...
08.05.2008 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI ...
06.07.2007 YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN ...
19.10.2006 İşverenler Tarafından Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin İntern ...
26.06.2006 ÖNEMLİ ! SSK BAŞKANLIĞINDAN DUYURU ...
16.06.2006 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU (Kanun No ...
01.01.1986 Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kayn ...