18 KLASÖRLÜ MEVZUAT SETIMIZ

SERI

1

-

 GELIR VERGISI KANUNU

SERI

2

-

KURUMLAR VERGISI KANUNU

SERI

3/1-2

-

VERGI USUL KANUNU

SERI

4

-

KATMA DEGER VERGISI KANUNU

SERI

5

-

DIGER VERGI KANUNLARI — 1

SERI

6

-

DIGER VERGI KANUNLARI — 2

SERI

7

-

TÜRK TICARET KANUNU

SERI

8

-

KOOPERATIFLER KANUNU

SERI

9/1-2

-

IHALE KANUNU

SERI

10

-

BELEDIYELER KANUNU — 1

SERI

11

-

BELEDIYELER KANUNU — 2

SERI  

12/1

-

S.G.K. KANUNLARI — 1

SERI 

12/2

-

S.G.K. KANUNLARI — 2

SERI

13

-

IS KANUNU — 1

SERI

14

-

IS KANUNU — 2

SERI

15

-

MUHASEBECILIK ve MALI MÜSAVIRLIK KANUNU

SERI

16

-

DEVLET MEMURLARI KANUNU

11 KLASÖRLÜ MEVZUAT SETIMIZ

SERI

1

-

GELIR VERGISI KANUNU

SERI

2

-

KURUMLAR VERGISI KANUNU

SERI

3/1-2

-

VERGI USUL KANUNU

SERI

4

-

KATMA DEGER VERGISI KANUNU

SERI

5

-

DIGER VERGI KANUNLARI — 1

SERI

6

-

DIGER VERGI KANUNLARI — 2

SERI

7

-

MUHASEBECILIK ve MALI MÜSAVIRLIK KANUNU

SERI

8

-

DEVLET MEMURLARI KANUNU

SERI

9-10

-

IHALE KANUNU

 

 

 

 

9 KLASÖRLÜ DIGER VERGILER MALI MÜS. ve DMK. SETIMIZ

SERI

1

-

GELIR VERGISI KANUNU

SERI

2

-

KURUMLAR VERGISI KANUNU

SERI

3/1-2

-

VERGI USUL KANUNU

SERI

4

-

KATMA DEGER VERGISI KANUNU

SERI

5

-

DIGER VERGI KANUNLARI — 1

SERI

6

-

DIGER VERGI KANUNLARI — 2

SERI

7

-

MUHASEBECILIK ve MALI MÜSAVIRLIK KANUNU

SERI

8

-

DEVLET MEMURLARI KANUNU

 

 

 

 

4 KLASÖRLÜ SOSYAL GÜVENLIK VE IS MEVZUATI SETIMIZ

SERI 

1

-

S.G.K. KANUNLARI — 1

SERI 

2

-

S.G.K. KANUNLARI — 2

SERI

3

-

IS KANUNU — 1

SERI

4

-

IS KANUNU — 2

 

 

 

 

10 KLASÖRLÜ (ITHALAT-IHRACAT) MEVZUATI SETIMIZ

 

SERI 1–CILT 1...

ITHALAT-IHRACAT MEVZUATI

 

SERI 1–CILT 2...

ITHALAT-IHRACAT MEVZUATI

 

SERI 1–CILT 3...

ITHALAT-IHRACAT MEVZUATI

 

SERI 2–..............

TESVIK MEVZUATI

 

SERI 3–..............

KAMBIYO MEVZUATI

 

SERI 4–CILT 1...

ITHALAT-IHRACAT-TESVIK-KAMBIYO ILE ILGILI DIGER KANUNLAR

 

SERI 4–CILT 2...

ITHALAT-IHRACAT-TESVIK-KAMBIYO ILE ILGILI DIGER KANUNLAR

 

SERI 5–CILT 1...

SERMAYE PIYASASI MEVZUATI

 

SERI 5–CILT 2...

SERMAYE PIYASASI MEVZUATI

 

SERI 5–CILT 3...

SERMAYE PIYASASI MEVZUATI

 

 

 

 

DEVLET MEMURLARI MEVZUATI KLASÖRÜMÜZ

 

a)

 

Devlet Memurlari Kanunu

 

b)

 

Devlet Memurlari Kanununu Degistiren Kanunlar - Kararlar

 

c)

 

Devlet Memurlari Kanunu Ile Ilgili Yönetmelikler

 

d)

 

Devlet Memurlari Kanunu Tebligleri

 

e)

 

Kamu Görevlileri Sendikalari Kanunu - Yönetmelikleri - Tebligleri

 

 

 

 

7 KLASÖRLÜ DANISTAY KARARLARI SETIMIZ

 

SERI 1–CILT 1

Gelir Vergisi Kanunu Ile Ilgili Kararlar

 

SERI 2–CILT 1

Kurumlar Vergisi Kanunu Ile Ilgili Kararlar

 

SERI 3–CILT 1
CILT 2

Vergi Usul Kanunu Ile Ilgili Kararlar
Vergi Usul Kanunu Ile Ilgili Kararlar

 

SERI 4–CILT 1

Katma Deger Vergisi Kanunu Ile Ilgili Kararlar

 

SERI 5–CILT 1
CILT 2

Amme Alacaklarinin Tahsil Usulü Hk. Kanun,
Idari Yargilama Usulü Kanunu, Ödeme Kaydedici Cihaz Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu Ile Ilgili Kararlar

 

 

 

 

KANUN SERILERI HARIÇ SADE DERGIMIZ

Ayda bir yayimlanan Dergimizde;

 

 

 

Önemli Notlar

 

 

 

Mali Konularda ve Sosyal Güvenlik Konularinda Soru ve Cevaplar

 

 

 

Mali Konularda Makaleler

 

 

 

Muktezalar - Genelgeler ve Danistay Kararlari

 

 

 

SGK. Konularinda Makaleler

 

 

 

Is Hukuku Konularinda Makaleler

 

 

 

Döviz Kurlari

 

 

 

V.b. konulara yer verilmektedir.