MEVZUAT

 

Mali Mevzuat Arşivi >> Mali Konular >> Vergi >> Kurumlar Vergisi


01.09.2020 Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4)


Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ
(Seri No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4)
 
(1 Eylül 2020 tarih ve 31231 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.)