MEVZUAT

 

Mali Mevzuat Arşivi >> Mali Konular >> Vergi >> Gelir Vergisi


30.09.2020 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan  Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3032)


193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan
Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3032)
 
(30 Eylül 2020 tarih ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.