MEVZUAT

 

Mali Mevzuat Arşivi >> Mali Konular >> Vergi >> Diğer Vergi Kanunları


30.09.2020 Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
 
(30 Eylül 2020 tarih ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.