MEVZUAT

 

Sosyal Sigortalar Mevzuat Arşivi >> Sosyal Güvenlik Konuları >> Diğer Sosyal Güvenlik Konuları


02.12.2020 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 26 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Üç Aylık Sürenin Altı Aya ve 31/12/2020 Tarihinin 30/6/2021 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3246)


4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 26 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında
Yer Alan Üç Aylık Sürenin Altı Aya ve 31/12/2020 Tarihinin 30/6/2021 Tarihine Kadar
Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3246)
 
(2 Aralık 2020 tarih ve 31322 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.)