MEVZUAT

 

Sosyal Sigortalar Mevzuat Arşivi >> Sosyal Güvenlik Konuları >> Diğer Sosyal Güvenlik Konuları


02.12.2020 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 19 uncu ve Geçici 21 inci Maddelerinde Yer Alan Bazı Tarihlerin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3248)


4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 19 uncu ve Geçici 21 inci
Maddelerinde Yer Alan Bazı Tarihlerin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı:3248)
 
(2 Aralık 2020 tarih ve 31322 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.)