MEVZUAT

 

Mali Mevzuat Arşivi >> Mali Konular >> Vergi >> Gelir Vergisi


23.12.2020 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3321)


193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat
Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3321)
 
(23 Aralık 2020 tarih ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.)